Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Człowiek piszący na tablicy

Rozwijanie talentów w Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe skupia się na szkoleniu i rozwoju swoich pracowników. Chcemy osiągać postępy poprzez rozwijanie talentów za pomocą podejścia Business Driven Action Learning (Uczenie się poprzez działanie ukierunkowane na działalność gospodarczą).
Przygotowujemy przyszłych liderów

Przygotowujemy przyszłych liderów

W 2014 r. ustanowiliśmy pierwszy Program Talentów, aby wyposażyć naszych pracowników wykazujących duży potencjał w narzędzia, które są im potrzebne do stymulowania ich karier. Utalentowani pracownicy zostali nominowani przez zespół zarządzający i muszą spełniać określone kryteria. W ramach tego programu wybrani pracownicy pogłębili swoją wiedzę na temat firmy, poprawili umiejętności w zakresie pracy zespołowej, projektowania i zarządzania oraz uzyskali wgląd w różne obszary biznesowe naszej firmy.

Warsztaty w Europie i Japonii

Po nominacji utalentowani pracownicy wzięli udział w czterech warsztatach - trzech w Europie i jednym w Japonii. Tematyka warsztatów obejmowała globalną kulturę korporacyjną, umiejętności prezentacyjne oraz finanse. Warsztaty obejmowały również wizyty klientów i dealerów, wizyty w zakładach produkcyjnych, prezentacje zadań biznesowych ukończonych w trakcie programu oraz planowanie na rzecz przyszłego coachingu i mentoringu.

Piętnaście zatrudnionych przez nas osób, w tym 10 mężczyzn i 5 kobiet z sześciu krajów ukończyło pierwszy program talentów. Osoby uczestniczące zostały podzielone na pięcio- lub sześcioosobowe grupy, przy czym każda z grup przeprowadzała własny projekt dotyczący skomplikowanego wyzwania biznesowego, przygotowanego przez nasz zespół zarządzający. Przeprowadziliśmy wywiady z niektórymi z naszych talentów, aby zobaczyć, w jaki sposób skorzystali oni z kursu pilotażowego.

Ludzie rozmawiający w grupie

„Zostanie kandydatem do programu Talentów było dla mnie wielką nagrodą.  Zróżnicowane zadania pozwoliły mi zwiększyć wiedzę o różnych scenariuszach rynkowych i pokazały mi nowe sposoby interakcji z klientami”. Tony Aganeau, Starszy Menedżer, Dział Operacji Technicznych, Toyota Material Handling Europe

„Program talentów jest dobrym sposobem na dokonanie oceny zdolności przywódczych oraz umiejętności koordynowania prac zespołu składającego się z różnych osobowości posiadających różne umiejętności. Wiele nauczyłam się o kulturze korporacyjnej w poszczególnych państwach europejskich i obszarach biznesowych”. Stefania Martelli Dyrektorka Finansowa ds. Dostaw, zakład produkcyjny w Bolonii, Włochy, Toyota Material Handling Europe

„W ramach programu spotkałem bardzo ambitnych/e i utalentowanych/e kolegów i koleżanki z różnych krajów, z różnych środowisk i z różnymi doświadczeniami. Japoński moduł poświęcony technikom wizualizacji i informacjom kulturowym był szczególnie użyteczny. Regularnie korzystam z narzędzi, jakie uzyskałem w ramach tego modułu. Interesujące było również obserwowanie ewolucji firmy w kierunku paneuropejskiego gracza oraz wzajemne oddziaływanie z TICO i Toyota Motor Company. Program potwierdził, że Toyota Material Handling Europe jest inspirującą spółką, w której każdy ma możliwość aktywnego przyczynienia się do zmiany procesu”. Oliver Glaser, Dyrektor ds. Sprzedaży, Toyota Material Handling Italy

Pozowanie grupy ludzi do zdjęcia

Jakie są składniki talentu?

  • Udowodnione osiągnięcia w ramach spółki
  • Potencjał
  • Chęć dotarcia na najwyższy szczebel zarządzania
  • Umiejętności przywódcze i zespołowe
  • Bycie wzorem do naśladowania
  • Silny głos
  • Dobre zrozumienie spółki
  • Ambicja Zdolność zarządzania zwiększonym nakładem pracy
  • Ukierunkowanie na cele firmy
  • Biegła znajomość języka angielskiego

Może Cię również zainteresować

Gama naszych produktów

Gama naszych produktów

Przyjrzyj się pełnej gamie naszych wózków widłowych, w tym w wersjach dostosowanych do wysokiego składowania, wózków paletowych oraz wózków do kompletacji zamówień.

Dowiedz się więcej >
Dołącz do zespołu

Dołącz do zespołu

Nieustannie staramy się doskonalić nasze produkty oraz metody pracy. Aby osiągnąć ten cel, chcemy współpracować z ludźmi, którzy podobnie jak my pasjonują się logistyką i techniką.

Dowiedz się więcej >
Droga Toyoty

Droga Toyoty

Nasza misja polega na możliwie największej poprawie wydajności operacji transportu wewnętrznego, z jakimi masz do czynienia w swojej firmie. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy w życie zestaw wartości nazywany „The Toyota Way.”

Dowiedz się więcej >
Nasza historia

Nasza historia

Nasze spółki posiadają w sumie ponad 100 lat doświadczenia w produkowaniu sprzętu do transportu wewnętrznego. Poznaj najważniejsze fakty z naszej historii!

Dowiedz się więcej >