Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Skupienie na kwestii bezpieczeństwa prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków w naszej fabryce w Ancenis, Francja, o 89%.

Skupienie na kwestii bezpieczeństwa prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków w naszej fabryce w Ancenis, Francja, o 89%.

Zgodnie z wizją bezpieczeństwa Toyota Industries Corporation, podjęliśmy działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w naszej fabryce wózków widłowych w Ancenis. Począwszy od analizy przyczyn, przez regularne oceny ryzyka i na stałym wsparciu poprzez wyraźne komunikaty kończąc, uzyskaliśmy radykalną zmianę w postaci zmniejszenia liczby wypadków o 89% od 2013 r.

Podejście „krok po kroku”

Zaczęliśmy od analizy przyczyn wszystkich wypadków, które prowadziły do nieobecności w pracy osoby, która takiemu wypadkowi uległa, czyli wypadków poważniejszych. Analiza przyczyn została przeprowadzona przez zespół składający się z kierownika ds. bezpieczeństwa, lidera grupy, kierownika jednostki produkcyjnej i związku na rzecz bezpieczeństwa.

Dopiero po osiągnięciu zgody przez członków zespołu w kwestii prawdziwych przyczyn wypadków, rozpoczęliśmy poszukiwanie i wdrażanie odpowiednich środków zapobiegawczych. W stosownych przypadkach podzielilismy się wiedzą na temat środków zapobiegawczych z innymi liderami grupy, w duchu filozofii Yokoten lub udostepniania najlepszych praktyk.

Podczas comiesięcznych spotkań BHP organizowanych przez dział ds. bezpieczeństwa, zespół zarządzający spotyka się ze wszystkimi liderami grupy oraz kierownikami działów opracowania produktu i konserwacji. Wspólnie dokonują oni przeglądu wypadków i - w razie konieczności - dostosowania środków zapobiegawczych do potrzeb.

Raz w miesiącu praktykujemy również zarządzanie słabymi stronami - narzędzie zapewnienia jakości, które stosujemy również w procesie zarządzania bezpieczeństwem, gdyż pozwala nam ono na obserwowanie różnych tendencji. Wraz ze wzrostem pewnych rodzajów obrażeń, takich jak skręcone kostki lub urazy pleców, przeprowadzamy nową analizę przyczyn i wdrażamy nowe środki zabobiegawcze.

Co trzy tygodnie uczestniczymy w regularnych sesjach oceny ryzyka wraz z liderem grupy, działem bezpieczeństwa, higieny i środowiska, działem opracowania produktu, związkiem zawodowym oraz członkiem zarządu. W trakcie tej oceny poszukujemy potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ergonomii. Po dokonaniu oceny określamy wagę każdego zagrożenia i ustalamy adekwatny środek zapobiegawczy.

 

Predykcyjna ocena ryzyka

Aby skutecznie zarządzać i zapobiegać występowaniu przyszłych zagrożeń, stosujemy predykcyjną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem etapu masowej produkcji. W ten sposób przyczyniamy się do stworzenia bezpiecznego i ergonomicznego projektu stanowisk pracy.

Przykładowo, po zainstalowaniu przez nas nowej maszyny do cięcia laserowego, przeprowadziliśmy ocenę ryzyka w oparciu o rysunek schematyczny i przed wdrożeniem każdej części maszyny do eksploatacji. Kolejną ocenę ryzyka przeprowadziliśmy przed rozpoczęciem masowej preprodukcji, zaś końcową ocenę ryzyka w trakcie masowej preprodukcji. Ogółem, krok po kroku rozplanowaliśmy 100 działań dla nowego stanowiska pracy, w odniesieniu do ryzyka wywołanego przez działanie maszyny oraz ryzyka chemicznego, elektromagnetycznego, laserowego, związanego z obsługą ręczną, itp. Umożliwiło to nam przewidzenie zagrożeń i rozpoczęcie masowej produkcji przy niemal zerowej wartości ryzyka.

 

Wizja bezpieczeństwa Toyota Industries Corporation

W lipcu 2013 r. Toyota Industries Corporation sformułowała wizję bezpieczeństwa i od tej pory działa na rzecz ustanowienia kultury bezpieczeństwa, w której pracownicy ostrzegają się nawzajem, gdy któryś z nich w niebezpieczny sposób wykonuje daną czynność, zamiast polegać wyłącznie na zasadach i systemach. Kontynuujemy działania na rzecz osiągnięcia celu w postaci całkowitego braku wypadków, wiedząc jednak, że jest proces, który nigdy się nie kończy:

„Każdy/a pracownik/czka Toyota Industries Group, kierując się filozofią zawartą w naszym kredo firmowym, działa w kierunku stworzenia kultury korporacyjnej, kładącej priorytetowy nacisk na utrzymanie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach i skupiającej się na wzajemnej życzliwości i bezpieczeństwie oraz projektującej stanowiska pracy, na których pracownicy wykonują codziennie swoją pracę z poczuciem radości i dumy”.

„Od roku bazowego 2013, poprzez regularne przeprowadzanie oceny ryzyka oraz bezpośrednie podejmowanie środków zaradczych obniżyliśmy odsetek obrażeń w naszej fabryce Ancenis o 89%.” Laurent Marcoul 
Menedżer ds. BHP
Zakład produkcyjny w Ancenis, Francja
Toyota Material Handling Europe

  • Wskaźnik urazów spadł o 89%
  • Wskaźnik absencji w pracy spadł o 63%
  • 700 udokumentowanych działań na rzecz bezpieczeństwa przeprowadzonych w 2014 r.
  • Ocena ryzyka dokonywana co 3 tygodnie

Może Cię również zainteresować

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >
System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >
Spalinowe wózki widłowe z przeciwwagą

Spalinowe wózki widłowe z przeciwwagą

Opracowane z myślą o przeładunku i transporcie materiałów lekkich, średnich i ciężkich, wózki te oferują lepsze przyspieszenie i wyższe prędkości podnoszenia, co przyczynia się do poprawy produktywności.

Dowiedz się więcej >
Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą

Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą

Trwałe elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą są odpowiednie do szerokiego zakresu prac prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dowiedz się więcej >