Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Wózki BT Autopilot w magazynie firmy DSV

Spółka DSV Road równoważy przepływ pracy i zmniejsza poziom stresu dzięki czterem wózkom BT Autopilot

Wózki Autopilot umożliwiają ich nawigowanie dzięki laserowej technologii nawigacji. W tym przypadku taśma odbijająca jest przymocowana do ścian i korytarzy roboczych, w miejscach, po których poruszają się pojazdy. Co więcej, zautomatyzowane wózki są wyposażone w skaner bezpieczeństwa, który odpowiednio wcześnie wykrywa obiekty i bezpiecznie zatrzymuje pojazd. Wszystkie wózki sterowane automatycznie mogą w razie potrzeby również być sterowane ręcznie.
Wózki automatyczne w firmie DSV

Zwiększony poziom bezpieczeństwa i wydajności

Wózki sterowane automatycznie, cztery układacze stosów SAE160, są wyposażone w widły o długości 1400 mm, w celu transportowania towarów o dużych rozmiarach, oraz ochraniacze końcówek wideł, które umożliwiają ostrożne dopasowanie układanych stosów. Wózki sterowane automatycznie posiadają zdolność jazdy w kierunku przeciwnym do umieszczonego ładunku, co jest bezpieczniejsze, gdyż ładunek nie może spaść z tylnej części wózka, oraz wydajniejsze, gdyż dzięki temu wózek może nabrać prędkości.

Każdy wózek jest wyposażony w czujnik wstrząsów podłączony do programu I_Site, dzięki czemu wózek może być monitorowany pod kątem wydajności, zarządzania akumulatorem oraz wstrząsów i zderzeń.

Magazyny firmy DSV

Bezproblemowy przepływ pracy

Wózki Autopilot wzmacniają wydajność spółki DSV dzięki obsłudze do 400 palet w przeliczeniu na zmianę, w porównaniu ze zdolnością obsługi 250 palet przez operatora. Wózki Autopilot zostały opracowane, aby obsługiwać europalety, które stanowią 80% ładunków obsługiwanych przez DSV.

Dzięki obsłudze standardowych europalet przez zautomatyzowane wózki, operatorzy mogą obsługiwać skanery i ładunki specjalne, co dodaje wartość do ich codziennych zadań. Powyższe jest dowodem, że automatyzacja nie niesie konsekwencji w postaci eliminacji zasobów ludzkich - operatorów. Praca z wózkami Autopilot wymaga od operatora zeskanowania kodu kreskowego ładunku terminalem ręcznym, który wysyła sygnał wezwania wózka sterowanego automatycznie do odebrania ładunku, oraz pokazuje miejsce docelowe ładunku. Ponieważ zadanie jest bardzo proste i nie wymaga dużych nakładów pracy fizycznej, jest ono idealne dla starszych pracowników lub pracowników mających problemy z poruszaniem się.

Wdrożenie systemu wózków sterowanych automatycznie przyniosło spółce DSV Road wiele korzyści. Operatorzy odczuwają mniejsze napięcie, gdyż przepływ pracy został zrównoważony dzięki wózkom sterowanym automatycznie. Stali się więc oni mniej podatni na błędy lub wyrządzenia szkód. Dodatkowo, dzięki wózkom sterowanym automatycznie możliwa jest obsługa większej liczby ładunków przy tej samej liczbie operatorów, co z kolei wzmaga wydajność. W przyszłości DSV Road planuje rozszerzenie floty wózków Autopilot, aby objęły swoją pracą trzy zmiany.

Informacje na temat DSV Road

Informacje na temat DSV Road

DSV jest wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie. Jednym z oddziałów spółki jest DSV Road w Puurs, który zajmuje się przeładunkiem bezpośrednim towarów dla całego kontynentu europejskiego. Większość towarów jest dostarczanych i odsyłanych dalej w ciągu jednego dnia, co oznacza, że szybkość i wydajność mają kluczowe znaczenie. Dlatego też firma DSV Road wybrała automatyzację, aby zrównoważyć przepływ pracy: w trakcie szczytowego natężenia pracy pracownicy mogą odczuwać stres, który sprawia, że są obarczeni większym ryzykiem wyrządzenia szkód.

Uniknięcie tych szczytowych natężeń eliminuje konieczność najmowania pracowników tymczasowych, co wymagałoby przeznaczenia dodatkowego czasu i kosztów na ich szkolenie. Firma DSV wybrała wózki Autopilot, oferowane przez Toyota Material Handling, gdyż stanowią one część kompletnego rozwiązania, obejmującego wypożyczenie i konserwację, zarówno wózków obsługiwanych ręcznie, jak i sterowanych automatycznie.

  • Lokalizacja: Puurs, Belgia
  • Branża: Transport
  • Pracownicy: 30 wózków Toyota: 4 układacze stosów SAE160 BT Autopilot
  • Zastosowanie: przeładunek bezpośredni
  • Zmiany: 2

Może Cię również zainteresować

Zarządzanie flotą Toyota I_Site

Zarządzanie flotą Toyota I_Site

I_Site łączy Twoją flotę, zbiera dane i zapewnia ogląd bieżącej sytuacji oraz podpowiada, jak optymalizować pracę.

Dowiedz się więcej >
Wózki automatyczne

Wózki automatyczne

Wiele firm korzysta z rozwiązań umożliwiających automatyzację procesów transportowych. Oferowana przez nas gama zautomatyzowanych wózków i transporterów wykorzystuje zaawansowane, elastyczne technologie przyczyniające się do wzrostu poziomu wydajności kosztowej i energetycznej operacji transportowych.

Dowiedz się więcej >
System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >
BT Levio Transport i dystrybucja

Transport i dystrybucja

Naszą misją jest wspomaganie wszystkich firm prowadzących działalność transportową i dystrybucyjną, poprzez oferowanie wózków zwiększających poziom wydajności i bezpieczeństwa ich pracy.

Dowiedz się więcej >