Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

W jaki sposób myślenie zgodnie z koncepcją lean i inteligentne wózki odpowiadają na wyzwania logistyczne

Logistyka jest często niezbędnym czynnikiem związanym z sukcesem w biznesie, coraz częściej stając się kluczowym wyróżnikiem. Globalne trendy, takie jak handel elektroniczny i cyfryzacja, powodują że sektor transportu wewnętrznego materiałów całkiem szybko zmienia się i przystosowuje do ich wymogów. Klienci oczekują, że ich towary lub paczki będą dostarczone jak najszybciej i w związku z tym twoja działalność musi być możliwie najbardziej efektywna.

Świat się zmienia, tworząc nowe wyzwania w zakresie transportu materiałów

Twoje operacje muszą być zgodne z zasadą lean: zapewniać sprawny przepływ logistyczny w połączeniu z całkowitą eliminacją odpadów. Odchudzona logistyka oraz utrzymanie ciągłości przepływu pracy stanowią wyzwanie na teraz i na przyszłość. Dlatego zawsze staramy się oferować najlepsze rozwiązania przyczyniające się do prowadzenia działalności produkcyjnej w jak najbardziej wydajny i oszczędny sposób. Nasza misja polega na wspomaganiu przedsiębiorców w minimalizowaniu liczby operacji transportowych oraz jak najszybszej realizacji całego procesu - od przyjęcia towarów, aż po dostarczenie ich do końcowego punktu odbioru.

Myślenie lean w logistyce

Posiadamy globalną reputację firmy korzystającej z zasad zarządzania zgodnego z koncepcją lean i korzystamy z ciągłych ulepszeń poprzez wprowadzanie nowych technologii do wykonywanych przez nas operacji logistycznych. Chcemy zostać liderem w branży rozwiązań i usług transportu materiałów, w związku z czym inwestujemy w technologię i wyruszamy w cyfrową podróż. Korzystamy z zasad lean i stosujemy je do procesów logistycznych, dążąc do tych samych celów - eliminacji odpadów, maksymalnej wartości dodanej i całkowitej jakości, co oznacza właściwe towary we właściwym miejscu i czasie. Chcemy działać zgodnie z koncepcją lean i pracować efektywnie, aby być w stanie zrozumieć ciebie i twoją działalność. Naszym celem jest nie tylko dzielenie się naszą wizją z klientami, lecz również współpraca z nimi o wspomaganie ich w zwiększaniu wydajności na każdym etapie procesu.

Łączność jest kluczowym elementem logistyki przyszłości

Dzisiejsze systemy logistyczne, stanowiące nie lada wyzwanie, nie mogą przechodzić obojętnie obok wartości, jaką jest łączność, działając na rzecz zaprzestania generowania odpadów. Chcemy mieć istotny wkład w poprawę wydajności i zachęcić do odchudzenia operacji logistycznych w całej Europie.

Łączność odegra w tym dużą rolę. Już teraz żyjemy w połączonym świecie z dostępem do wszystkiego i wszystkich po naciśnięciu przycisku. Nieustannie ustalane są nowe, wyższe standardy, kształtujące nasze oczekiwania. Rzeczy trzeba przemieszczać szybko, mierzyć dokładnie i stale doskonalić w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Założeniem jest uzyskanie dodanej wartości na każdym etapie procesu. To samo dotyczy transportu materiałów i wykorzystania wózków.

Czy wiesz, że średni poziom wykorzystania floty wózków widłowych to tylko około 35%? Oznacza to 65% strat, które potencjalnie można wyeliminować - dotyczy to zarówno straconego czasu, kosztów, jak i uszkodzeń.

Naszym celem jest dzielenie się naszą wizją z klientami i wspomaganie ich w zwiększaniu wydajności na każdym etapie procesu. Dzięki połączonym wózkom widłowym możesz kontrolować swoje operacje, eliminować odpady i dążyć do uzyskania operacji zgodnych z koncepcją lean. Możesz mierzyć i doskonalić. Możesz nawet dokonywać pomiarów i podejmować działania z oddali - zawsze i wszędzie w ramach połączonej przyszłości...

Więcej tematów dotyczących inteligentnej logistyki

Inteligentne wózki widłowe Toyota

Dowiedz się więcej o połączonych i inteligentnych wózkach magazynowych.

Dowiedz się więcej >

Jakie są korzyści z posiadania inteligentnych wózków?

Dowiedz się jakie obszary Twojej firmy usprawni wózek inteligentny.

Dowiedz się więcej >

Lepsza obsługa dzięki inteligentnym wózkom

W jaki sposób zintegrowana telematyka przyczynia się do lepszej obsługi serwisowej?

Dowiedz się więcej >

Jakie cechy czynią wózek inteligentnym?

Co to jest inteligentny wózek od Toyoty i jakie są jego funkcje?

Dowiedz się więcej >

Może Cię również zainteresować

Autopilot Toyota

Wózki automatyczne

Nasza gama zaawansowanych, zautomatyzowanych wózków i transporterów to wzrost poziomu wydajności przy obniżeniu kosztów transportu towarów.

Dowiedz się więcej >
Innowacje i technologie przyszłości

Innowacje i technologie przyszłości

Smart Logistics oraz Logiconomi już dzisiaj stanowią źródło rozwiązań pozwalających nam na realizację naszej wizji przyszłości.

Dowiedz się więcej >
Manager patrzy na system I_Site

Program zarządzania flotą I_Site

I_Site łączy Twoją flotę, zbiera dane i daje przegląd tego, co się dzieje i podpowiada jak zoptymalizować działania logistyczne.

Dowiedz się więcej >
System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >