Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Budynek firmy ZF

Współpraca z dostawcą (ZF) w celu optymizacji procesów biznesowych

Ściśle współpracujemy ze wszystkimi naszymi dostawcami po to, aby upewnić się, że spełniają oni warunki w zakresie kryteriów jakościowych, społecznych i środowiskowych. W przypadku niektórych dostawców, takich jak ZF, przenosimy tę współpracę na inny poziom, poprzez wysyłanie do dostawców naszych ekspertów, aby wspierać ich we wdrażaniu zasad „odchudzonego zarządzania”, w oparciu o Toyota Production System.

Odpowiedzialne zakupy od wydajnych dostawców

Chcemy, aby nasi dostawcy byli jak najwydajniejsi, utrzymywali minimalny poziom zapasów i dostarczali materiały dokładnie na czas. Toyota Production System (TPS) jest ukierunkowany na stałe ulepszanie procesów poprzez eliminowanie tworzenia niepotrzebnych odpadów w ramach zasobów naturalnych, ludzkich i korporacyjnych - obejmuje to również naszych dostawców. Wszyscy nasi główni dostawcy zaakceptowali Kodeks postępowania dla dostawców, poprzez podpisanie deklaracji odpowiedzialnego zamówienia.

Zidentyfikowaliśmy 40 głównych dostawców, z którymi intensywnie współpracujemy, wspierając odpowiednimi działaniami opartymi na filozofii Kaizen oraz szkoląc ich pod kątem zasad obowiązujących w firmie Toyota, aby udoskonalić ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa, jakości i odpowiedzialności.

ZF przyczynia się do wydajności energetycznej naszych produktów

W początkach 2016 r. nasz zakład produkcyjny Toyota Material Handling w Bolonii dokona wymiany obecnych układów napędowych i sterowania u 1 i 2-tonowych wózków elektrycznych na układy produkcji ZF.

Nasz nowy wózek będzie oszczędzał około 20% energii elektrycznej w cyklu roboczym wózków trójkołowych. Technologia ZF przyczyni się znacząco do poprawy wydajności, poprzez dostarczenie układów napędowych i sterowania działających zgodnie z zapotrzebowaniem, które zastąpią obecnie montowane hydrauliczne układy kierownicze w wózkach trójkołowych.

Nieustanne doskonalenie się od 2012 r.

ZF Friedrichshafen AG wyposaża branżę transportu wewnętrznego w rozwiązania w zakresie układów kierowniczych dla wózków elektrycznych i wielkogabarytowych. Zakład produkcyjny ZF w Stankov, Czechy, dostarcza układy do wózków elektrycznych produkowanych przez Toyota Material Handling Europe od lutego 2012 r. ZF Stankov zgłosił się do nas z prośbą o zwiększenie wydajności operacyjnej zakładu.

Zarząd zakładu w Stankov oraz nasi eksperci ds. jakości przeprowadzili najpierw wspólną analizę głównych możliwości poprawy. W styczniu 2013 r., w pierwszym etapie, zakład wprowadził w życie codzienne spotkania Asaichi, w celu dokonywania przeglądu problemów związanych z jakością. Dyskusje doprowadziły do decyzji, takich jak wprowadzenie bardziej odpowiednich instrukcji pakowania dla pracowników, przeprowadzenie inwestycji w nowe urządzenia, zatrudnienie większej liczby pracowników w dziale ds. jakości oraz zwiększenie liczby szkoleń dla wszystkich pracowników.

W 2014 r. obszar produkcyjny w Stankov został poddany reorganizacji, dzięki czemu łatwiejsze stało się jego nadzorowanie. Wprowadzono regularne spotkania z pracownikami zakładu oraz nałożono na wszystkich pracowników obowiązek uczestniczenia w niektórych kursach szkoleniowych. Wprowadzono również w życie zarządzanie słabymi stronami, bazujące na idei TPS, oraz systemowe procedury dla nowych produktów.

W 2015 r. ZF nadal stosuje koncepcje TPS w celu usprawniania procesów, natomiast niedawno przyjął metodologię 5S, stosowaną w firmie Toyota. Firma ZF zaczęła również żądać wprowadzenia zasad koncepcji Asaichi, zarządzania słabymi stronami oraz zarządzanie punktem zmiany od wewnętrznych i zewnętrznych dostawców, rozpowszechniając te zasady w dół łańcucha wartości.

Metodologia 5S oznacza:

  • Sort (sortuj): posortuj i oddziel to, co potrzebne od tego, co niepotrzebne w danym rejonie.
  • Straighten (ułóż): ułóż potrzebne przedmioty w taki sposób, aby były gotowe i łatwe w użyciu. Wyraźnie określ położenie wszystkich przedmiotów, aby każdy mógł je znaleźć i odłożyć na miejsce po zakończeniu zadania.
  • Shine (poleruj): regularnie czyść miejsce pracy i sprzęt, aby utrzymać standardy i być w stanie zidentyfikować usterki.
  • Standardise (standaryzuj): regularnie i często ponawiaj stosowanie pierwszych trzech zasad, aby wytworzyć ustandaryzowane procedury.
  • Sustain (utrwal): utrwal zasady w celu utrzymania standardów i ulepszaj je każdego dnia.

Może Cię również zainteresować

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >
System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >
Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą

Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą

Trwałe elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą są odpowiednie do szerokiego zakresu prac prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dowiedz się więcej >
Droga Toyoty

Droga Toyoty

Nasza misja polega na możliwie największej poprawie wydajności operacji transportu wewnętrznego, z jakimi masz do czynienia w swojej firmie. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy w życie zestaw wartości nazywany „The Toyota Way.”

Dowiedz się więcej >