Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Serwisowanie wózka widłowego

Zmniejszenie wskaźnika wypadków o 73% we Włoszech, dzięki zaangażowaniu pracowników

W Toyota Material Handling Italy dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa wśród naszych pracowników: w latach 2007 - 2014 zmniejszyliśmy wskaźnik obrażeń u pracowników o 73%. Nie jest więc zaskoczeniem, że gdy włączyliśmy dwóch nowych dealerów do naszej struktury, bezpieczeństwo naszych nowych pracowników miało dla nas kluczowe znaczenie.

Budowa fundamentów

W 2008 r. we Włoszech wprowadzono bardziej restrykcyjne prawo i przepisy, przewidujące odpowiedzialność karną dla dyrektorów firm, którzy nie prowadzą proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. Stała poprawa naszej wydajności i umiejętności praktycznych jest więc kwestią strategiczną dla naszych działań oraz interakcji z klientami.

Tym samym Zarząd Spółki zatwierdził wdrożenie normy europejskiej OHSAS 18001. Nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został zintegrowany z systemem zarządzania jakością, który uzyskał certyfikat ISO 9001.

Po pierwsze, podczas kilku sesji interaktywnych omówiliśmy z naszymi pracownikami poddane przez nas przeglądowi polityki w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny. Następnie dokonaliśmy przeglądu naszych procedur, zgodnie z nowymi przepisami: instrukcje bezpieczeństwa, sprzęt bezpieczeństwa, oznakowanie bezpieczeństwa, gospodarka substancjami chemicznymi i odpadami, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi itp. Przykładowo, obniżyliśmy ryzyko związane z kontaktem z olejami poprzez zmniejszenie minimalnego rozmiaru poszczególnych zbiorników oraz obniżenie maksymalnego progu obciążeń.

Następne kroki

W lipcu 2015 r. Toyota Material Handling Italy zintegrowała działania dwóch nowoprzejętych dealerów z działaniami własnymi. Rozszerzenie istniejącego systemu bezpieczeństwa i higieny OHSAS 18001 na wszystkie nowe spółki było jednym z priorytetów projektu integracji, gdyż podobne działania udowodniły swoją skuteczność w przeszłości.

Możliwe, że wskaźnik obrażeń, częstotliwości wypadków i/lub nasilenia zwiększy się, gdy zaczniemy uwzględniać te przypadki w naszych procedurach raportowania. Jest to jednakże pozytywny pierwszy krok: ulepszona procedura raportowania pomoże nam w identyfikacji kluczowych zagrożeń występujących w nowych częściach spółki i sformułowaniu odpowiednich planółw poprawy.

Wyciągając dłoń

Bezpieczeństwo odgrywa również ważną rolę w sposobie, w jaki angażujemy naszych partnerów biznesowych we wspólne działania. We Włoszech jesteśmy zaangażowani w prace krajowego punktu kontaktowego na rzecz promowania europejskich kampanii BHP prowadzonych przez EU-OSHA. Ostatnio mieliśmy swój wkład w kampanię „Healthy Workplaces Manage Stress” (Zarządzanie stresem w zdrowych miejscach pracy), prezentując nasze osiągnięcia podczas jednego z przygotowanych przez tę organizację wydarzeń.

Nasz personel sprzedażowy został przeszkolony w kwestii bezpieczeństwa i zachęca naszych klientów do zwiększania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie, podczas gdy nasi klienci zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo w procedurze wyboru dostawców, produktów i serwisów.

<p„Aby skutecznie obniżyć wskaźnik obrażeń, wszystkie osoby w firmie, od ścisłego kierownictwa do techników, muszą wsłuchiwać się w cudze opinie i ściśle współpracować z resztą personelu”.
Francesca Simoncelli
Menedżer ds. BHP
Toyota Material Handling Italy

  • 5 zakładów (1 siedziba i 4 lokalne oddziały)
  • 285 pracowników
  • 185 osób objętych certyfikatem OHSAS 18001
  • Certyfikat ISO 9001
  • Włączenie dwóch dealerów w strukturę spółki dn. 1 lipca 2015 r.
  • Wskaźnik urazów spadł o 73%
  • Wskaźnik absencji w pracy spadł o 50%

Może Cię również zainteresować

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >
Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych

Zdrowe miejsca pracy

Poprzez kampanię 2016-2017, wraz z EU-OSHA, dążymy do stworzenia zdrowego i produktywnego środowiska pracy dla wszystkich grup wiekowych.

Dowiedz się więcej >
System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >
Gama naszych produktów

Gama naszych produktów

Przyjrzyj się pełnej gamie naszych wózków widłowych, w tym w wersjach dostosowanych do wysokiego składowania, wózków paletowych oraz wózków do kompletacji zamówień.

Dowiedz się więcej >