Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Siedziba firmy DHL

Zwiększone bezpieczeństwo oraz redukcja kosztów w DHL poprzez budowanie „Dumy z wydajności” (Pride in Performance).

Operacje transportu wewnętrznego niosą ryzyko wyrządzenia szkód na towarach i infrastrukturze oraz znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa personelu. Dzięki naszemu wsparciu firma DHL wytworzyła kulturę bezpieczeństwa w swoim zakładzie w Eindhoven, dzięki czemu możliwe stało się osiągnięcie niższych kosztów naprawy szkód.

Operacje transportu wewnętrznego niosą ryzyko wyrządzenia szkód na towarach i infrastrukturze oraz znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa personelu. Dzięki naszemu wsparciu firma DHL wytworzyła kulturę bezpieczeństwa w swoim zakładzie w Eindhoven, dzięki czemu możliwe stało się osiągnięcie niższych kosztów naprawy szkód.

Zidentyfikowaliśmy przyczyny wysokich kosztów konserwacji naszego sprzętu w zakładzie DHL w Eindhoven, które występowały w okresie marzec - wrzesień 2012 r. Zaproponowaliśmy współpracę w ramach projektu pilotażowego, ukierunkowanego na zmniejsznie kosztów szkód i obrażeń ludzi.

Projekt skupiał się na kosztach szkód, procedurach i kulturze pracy operatorów oraz angażował zarówno operatorów, jak i lokalne kierownictwo. Wspólnie ustaliliśmy, że naszym celem będzie zmniejszenie kosztów szkód o 15% w ciągu roku.

Koszty szkód zostały zdefiniowane pod kątem straconych roboczogodzin oraz inwestycji w naprawy i konserwację wózków widłowych. W wywiadach operatorzy mieli swój wkład w określenie podstawowych przyczyn wzrostu kosztów.

Dzięki zintegrowaniu narzędzi DHL, takich jak „Gemba Walks” i „Pride Wall”, w opracowany przez nas zestaw narzędzi „Pride in Performance”, daliśmy operatorom możliwość wkładu i wdrożenia własnych sugestii, co doprowadziło do trwałej redukcji szkód i liczby obrażeń.

W dużej mierze dzięki bardziej proaktywnemu podejściu kierowców, koszty szkód zostały obniżone o 7% po pierwszych sześciu miesiącach. Po roku koszty szkód spadły o 16%, przekraczając pierwotną wartość docelową.

Następne kroki

Dążąc do redukcji kosztów w DHL, poczyniony został krok 7 programu Pride in Performance - Future Plans (Plany na przyszłość). Sporządzono plan działania wraz z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) dla kierowców wózków widłowych oraz ustanowiono grupę sterującą, aby upewnić się, że zalecenia projektowe są wykonywane.

 

Więcej nt. zestawu narzędzi

„Gemba Walk” jest terminem używanym w DHL na opisanie osobistej obserwacji pracy - tam, gdzie praca jest wykonywana. Oryginalny japoński termin pochodzi z genbutsu. W ramach filozofii Toyota Way jest nazywany „Genchi Genbutsu” lub „Podążanie do źródła” i jest ukierunkowany na uzyskanie pełnego zrozumienia problemu i jego samodzielnej oceny.

„Pride Wall” (Ściana dumy) jest z kolei ścianą, do której operatorzy i lokalne kierownictwo może przytwierdzać zdjęcia wyzwań i dobrych praktyk, które zauważyli podczas „Gemba Walks”. Po rozwiązaniu problemu mogą oni umieścić kolejne zdjęcie z komentarzami i z dumą podzielić się z resztą personelu informacjami o stanie „przed” i „po”.

„Huddle” (Gromada): krótkie, codzienne spotkanie na przeciwko ściany dumy, które skupia się na rozwiązaniu jak największej liczby kwestii problematycznych oraz na ciągłym doskonaleniu ze strony operatorów i lokalnego kierownictwa.

„Pride in Performance” jest narzędziem opracowanym przez Toyota Material Handling Europe, które wspiera klientów w maksymalizacji bezpieczeństwa, wydajności i skuteczności transportu wewnętrznego. Z naszych doświadczeń wynika, że zaangażowanie operatorów i lokalnego kierownictwa jest kluczowe dla każdego programu zarządzania zmianą. Pracując z klientem wprowadzamy ideę siedmioetapowego, okrężnego procesu opartego na zasadzie Kaizen.

Filozofia „Kaizen” (jap. ciągłe doskonalenie) sugeruje, że każdy produkt lub proces daje się zawsze ulepszyć i dlatego też każdy etap należy regularnie przeprowadzać od nowa.

„Program „Pride in Performance” opracowany przez Toyota Material Handling bezbłędnie dopasował się do programu jakości DHL „First Choice”. Wspólnie stworzyliśmy kulturę bezpieczeństwa w zakładzie DHL w Eindhoven, w którym każdy jest bardziej świadomy bezpieczeństwa własnego i współpracowników”.
Marcel Nooteboom Menedżer Projektu,
DHL Eindhoven, Holandia

  • Redukcja kosztów szkód o 7% w ciągu 6 miesięcy
  • Redukcja kosztów szkód o 16% w ciągu 1 roku
  • Stworzenie kultury bezpieczeństwa dzięki zaangażowaniu personelu
  • Trwałe rezultaty

Może Cię również zainteresować

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >
Droga Toyoty

Droga Toyoty

Nasza misja polega na możliwie największej poprawie wydajności operacji transportu wewnętrznego, z jakimi masz do czynienia w swojej firmie. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy w życie zestaw wartości nazywany „The Toyota Way.”

Dowiedz się więcej >
Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych

Zdrowe miejsca pracy

Poprzez kampanię 2016-2017, wraz z EU-OSHA, dążymy do stworzenia zdrowego i produktywnego środowiska pracy dla wszystkich grup wiekowych.

Dowiedz się więcej >
Gama naszych produktów

Gama naszych produktów

Przyjrzyj się pełnej gamie naszych wózków widłowych, w tym w wersjach dostosowanych do wysokiego składowania, wózków paletowych oraz wózków do kompletacji zamówień.

Dowiedz się więcej >