Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepsze korzystanie z naszej witryny. OK

Informacja prawna - Prawne wyłączenie odpowiedzialności

Wchodząc na tą stronę internetową zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków.

Informacja o prawach autorskich

Treść tej strony stanowi własność THME i podlega ochronie prawa autorskiego ze wszystkimi prawami zastrzeżonymi tam, gdzie jest to właściwe. Zezwala się na pobieranie lub drukowanie wersji papierowych poszczególnych stron i/ lub sekcji tej strony internetowej pod warunkiem jednak, że nie usuwa się żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji zastrzeżonych. Nie zezwala się na powielanie (w całości lub części), przekazywanie (środkami komunikacji elektronicznej lub innymi), modyfikowanie, linkowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek celu publicznym lub handlowym treści niniejszej strony internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TMHE.

Linki

Możesz opuścić stronę internetową TMHE w sytuacji, gdy wchodzisz na określone linki zewnętrzne za pośrednictwem tej strony. Należy mieć świadomość, że informacje i oprogramowanie na tych stronach zostało opracowane i wydane przez podmioty inne niż TMHE i TMHE nie wyraża zgody i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść na tych stronach ani też za usługi, ani produkty, które mogą tam wystąpić. TMHE nie gwarantuje, że materiał na tej stronie lub też materiał dostępny pod linkami zewnętrznymi jest wolny od infekcji, wirusów, robaków, koni trojańskich i /lub innych kodów o charakterze infekującym.

Brak gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności

TMHE nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające w sposób bezpośredni lub pośredni (w tym straty lub szkody specjalne, przypadkowe lub następcze) z korzystania z tej strony, w tym za jakiekolwiek straty lub szkody, lub koszty wynikające w szczególności z jakiejkolwiek wady, błędu, niedoskonałości, winy, zaniechania, pomyłki lub niedokładności, lub też z powodu niedostępności tej strony, lub jakiejkolwiek jej części lub treści, lub powiązanych usług.

Zmiany do niniejszej Polityki

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności i prawne wyłączenie odpowiedzialności będą ulegać okresowym modyfikacjom. W przypadku pytań prosimy o kontakt w dowolnym czasie.