Wózki automatyczne Toyota SAE160 w magazynie dystrybucyjnym

Zautomatyzowanie procesów transportowych w magazynie dystrybucyjnym, dzięki zastosowaniu floty wózków automatycznych Toyota SAE160

Fakty i dane

  • Firma: Światowy producent z branży samochodowej
  • Lokalizacja: Polska
  • Sektor: Przemysł, produkcja i dystrybucja elementów oświetlenia
  • Rozwiązania: : Automatyczne wózki podnoszące klasy „stacker” SAE160

Współpraca

Przez wiele lat w magazynie dystrybucyjnym naszego klienta wszelkie procesy transportowe i magazynowe wykonywane były manualnie z wykorzystaniem głównie wózków typu reachtruck RRE. Jako, że należy on do grupy wiodących producentów i dostawców komponentów oświetleniowych dla producentów samochodów, od samego początku przywiązywał dużą wagę do automatyzacji i efektywności procesów technologicznych i produkcyjnych w swoich zakładach. Dzięki temu zdobył miano firmy nowoczesnej i innowacyjnej.

Z biegiem czasu, w podobny sposób zaczął myśleć o usprawnieniach w obszarze logistyki magazynowej. Pierwszym krokiem było wdrożenie rozwiązania automatycznego sortowania towaru przeznaczonego na wysyłki. Idąc dalej w 2018 roku zainteresował się wózkami automatycznymi AGV i po przeszło pół roku wspólnych rozmów i analiz zdecydował się na koncepcję zautomatyzowania głównych procesów transportowych w swoim magazynie dystrybucyjnym. Polegało to nie tylko na zastąpieniu większości wózków manualnych RRE wózkami automatycznymi (głownie SAE) ale przede wszystkim na całkowitym zreorganizowaniu procesów związanych z transportem i konfekcjonowaniem towarów. Zaprzestano ręcznego komisjonowania produktów własnych przerzucając to na układ sortera współpracującego w pełni z wózkami SAE. Autopiloty pobierają palety z jednorodnym towarem z klasycznych regałów rzędowych i transportują je na podajnik wejściowy sortera, a także odbierają tzw. połówki na podajniku wyjściowym sortera i transportują je z powrotem do układu regałowego.

Wózki SAE obsługują również przepływy pomiędzy strefami przyjęć i wysyłek a strefami składowania na wspomnianych już regałach rzędowych. Dodatkowo przerzucają palety pomiędzy strefami składowania w ramach optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Aby osiągnąć pełną synergię pomiędzy tymi wszystkimi procesami System Autopilot został bezpośrednio zintegrowany z systemem WMS klienta, który zarządza magazynem dystrybucyjnym oraz pośrednio z systemem zarządzającym pracą układu sortera w tym podajnikami wejściowymi i wyjściowymi. Cała integracja została wykonana w oparciu o oprogramowanie Toyota T-ONE co było pierwszym w Europie wdrożeniem komercyjnym.

 

Reorganizacja pracy i struktury magazynu objęła również sposób zatowarowania stref składowania koncentrując towar szybko rotujący na niższych poziomach obsługiwanych właśnie przez automatyczne wózki SAE.

Początkowo (rok 2020) w aplikacji używanych było 7 wózków SAE160 i 1 wózek RAE160. W kolejnych latach przeprowadzono kilka modernizacji systemu Autopilot dostosowując go do wciąż rozwijanego układu sortującego i zwiększających się wolumenów towarowych.

W roku 2022 podjęto decyzje o zastąpieniu wózka RAE dwoma nowymi wózkami SAE koncentrując się na dalszej optymalizacji zautomatyzowanych już kluczowych przepływów i procesów.

Co ciekawe, cały czas w magazynie funkcjonuje kilka wózków manualnych RRE obsługujących inne procesy i tzw. towar wolnorotujący lub obcy.

To co jest ważne w przypadku tego klienta, aplikacja cały czas pracuje w reżimie 24 godziny / 7 dni w tygodniu z odpowiednio dopasowaną obsługą serwisową i wsparciem systemowym.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatycznych takich jak wózki AGV i układ sortujący klient osiągnął wiele wymiernych korzyści: większy porządek organizacyjny i przejrzystość procesów, mniej błędów i pomyłek wynikających z ręcznej obsługi, wyższy poziom bezpieczeństwa operacji transportowych itp.

Znacząco poprawiło to procesy produkcyjne, ich wydajność i jakość oraz pozwoliło na lepszą organizację pracy ludzi, co bezpośrednio przełożyło się na możliwość osiągania lepszych wyników operacyjnych.

Co więcej, dobra współpraca pomiędzy naszymi firmami i elastyczność w podejściu do zmieniających się uwarunkowań stała się gwarantem zadowolenia naszego klienta i dalszego rozwoju biznesu dla obu stron.

Wyczyść wszystko