Toyota Production System

Jak TPS wpływa na procesy biznesowe

  • Gwarantuje wysoką jakość
  • Zapewnia terminowość realizacji zamówień
  • Neutralizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne
  • Wpływa korzystnie na bezpieczeństwo

Działanie wg zasad TPS umożliwia wytwarzanie produktów najwyższej jakości oraz realizację zamówień bez opóźnień.Nasze produkty projektowane są z uwzględnieniem wymogów środowiskowych, kosztów eksploatacji w cyklu ich życia oraz kosztów recyclingu.Dzięki procesowi ciągłego doskonalenia udało nam się ograniczyć ilość reklamacji o 70% w ciągu ostatnich 10 lat.Skupiamy się również na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów oraz bezpieczeństwa naszych pracowników na każdym etapie cyklu życia produktu. Od produkcji poprzez serwis aż do procesu wycofania z użytkowania.

Jak TPS wpywa na jakość wózków widłowych

  • Jidoka:eliminacja błędnych procesów i wad produkcyjnych
  • Kaizen:ciągłe doskonalenie
  • Maksymalizacja wartości dodanej

Wszystkie wózki widłowe Toyota produkowane sa zgodnie z TPS. 95 % wózków oferowanych w Europie pochodzi z fabryk ulokowanych w Szwecji, Francji lub we Włoszech. Nasze fabryki pracują w oparciu o koncepję Jidoka oraz just-in-time, co skutkuje wysoką jakością oferowanych produktów.

Zobacz film w 360º pokazujący nasz proces produkcyjny.

Początki Toyota Production System

Toyota Production System został opracowany przez Toyotę w latach 50-tych w odpowiedzi na powojenny brak środków finansowych, połączony z ambicją zostania światowym liderem w produkcji samochodów. Jednak początki TPS zaczęły się znacznie wcześniej.
Początki tej historii sięgają lat 20-tych XX wieku, kiedy to koncepcja Jidoka została pierwotnie opracowana przez założyciela Toyoty, Sakichi Toyodę, jako „inteligentna automatyzacja”, a po raz pierwszy została użyta w automatycznych maszynach krosienniczych w celu zwiększenia wydajności, a także zapewnienia jakości poprzez automatyczne wykrywanie nieprawidłowości.

W latach 30. XX wieku koncepcja „Just-in-Time” została wymyślona przez Kiichiro Toyodę w ramach jego wysiłków zmierzających do stworzenia wydajnego sposobu produkcji samochodów Toyoty, kiedy zasoby były ograniczone. Just-in-time polega na dostarczeniu właściwych towarów (komponentów) we właściwe miejsce we właściwym czasie.

Jidoka i Just-in-time utworzyły dwa filary systemu produkcyjnego Toyoty, który został opracowany przez Taichi Ohno i od tego czasu jest ulepszany przez wiele dziesięcioleci. TPS był postrzegany jako wyróżnik, który umożliwił Toyocie szybsze wyjście z kryzysu naftowego lat 70-tych w porównaniu z innymi producentami samochodów. W rezultacie Massachusetts Institute of Technology podjął badania, które zaowocowały publikacją książki „Maszyna, która zmieniła świat”, w której uznano TPS za wyróżnik i prawdziwe źródło lean-thinking.

TPS ma na celu generowanie najlepszego środowiska, w którym ludzie mogą promować idee i maksymalizować ludzkie wartości, i chociaż dzisiaj Toyota jest uznawana za jednego z najważniejszych producentów na świecie, to podejście nadal jest siłą napędową naszej kultury i jest największym atutem firmy .
TPS jest uznaną na całym świecie metodologią i sposobem myślenia, które można zastosować nie tylko w produkcji, ale we wszystkich procesach i funkcjach.

Eliminacja Mudy (strat) i ambicja powiększania wartości dla klientów na każdym etapie procesu to podstawa naszego sposobu pracy. Przekłada się to na mentalność kaizen, nastawioną na ciągłe doskonalenie i wysiłek w codziennym doskonaleniu sposobów pracy.

Get advice and support directly from Toyota

Toyota is the world-recognized origin of lean-thinking, built on the foundation of the Toyota Production System. At Toyota we put a lot of emphasis on the foundational elements. Visual management, 5S and daily management are the methods that shape a company's culture and prepare it for lean transformation. Not only do we focus on optimising the flow, but we prioritise people and their skill development, as they are key to drive change and optimise processes. We also dig deep into the leadership behaviour of the company as we know that support and involvement from the top down is the key to ensuring lean transformation results that will stand the test of time.

Read more about the Toyota Way
Wyczyść wszystko