Sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Dostosowaliśmy strukturę naszych sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2023 do nowych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jeszcze przed stopniowym wprowadzenie unijnych wymogów i wyznaczyliśmy nasze nowe cele na następne 10 lat. Więcej informacji o naszych najnowszych osiągnięciach i wyzwaniach można znaleźć w:

Sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Zrównoważony rozwój

Od ponad dekady jesteśmy liderem zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Każdego dnia stawiamy sobie wyzwania, by utrzymać naszą wiodącą pozycję, koncentrując się na naszej działalności operacyjnej, a także na relacjach z naszymi dostawcami i klientami. Od czterech lat z rzędu począwszy od roku 2020 otrzymujemy platynową ocenę EcoVadis. Podejmujemy starania, by przedstawiać cele oparte na podstawach naukowych w ramach inicjatywy SBTi, a to z kolei inspiruje nas do podejmowania konkretnych działań na rzecz dekarbonizacji w całym naszym łańcuchu wartości.
Wyczyść wszystko