Nasze podejście do nadzoru korporacyjnego

Zapewnienie odpowiednich zasad, procesów i etycznej kultury biznesowej ma kluczowe znaczenie. Pragniemy działać w sposób otwarty i przejrzysty oraz podnosić standardy. Nasza strategia zarządzania decyduje o silnej strukturze organizacyjnej i definiuje zasady postępowania biznesowego oraz wytyczne dotyczące praktyk. Wspieramy i promujemy kulturę korporacyjną, która sprzyja zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich pracowników. Kadra zarządzająca i organy nadzorcze stawiają sobie za cel ochronę uczciwych praktyk biznesowych poprzez eliminowanie ryzyka, niezgodności z przepisami, łapownictwa i korupcji.
Wyczyść wszystko