Kodeks postępowania – misja, cel i wspólne wartości

Kodeks postępowania Toyota Material Handling określa nasze zasady i standardy, których przestrzegania powinni przestrzegać wszyscy pracownicy i strony trzecie działające w imieniu firmy. Uczciwe działanie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji będzie miało wpływ na stymulowanie strategicznego wzrostu.

Normy, zasady i odpowiedzialność za właściwe praktyki

Nasz fundament wartości przejawia się w naszym Kodeksie postępowania. Kodeks postępowania określa oczekiwane etyczne zachowanie naszych pracowników podczas interakcji ze sobą, z klientami, dostawcami, innymi interesariuszami lub z całym społeczeństwem. Obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak dyskryminacja i poszanowanie praw człowieka, oraz sytuacje, takie jak wykorzystanie aktywów firmy, wykorzystywanie informacji poufnych, zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami oraz ochrona środowiska.

Przeczytaj więcej w naszym Kodeksie postępowania

 

Tworzenie otwartej i pozytywnej atmosfery

Jesteśmy zaangażowani w środowisko, w którym otwarta, szczera komunikacja jest oczekiwaniem, a nie wyjątkiem. Zapewniamy osoby, że mogą i powinny zgłaszać rzeczywiste lub oczywiste naruszenia zgodności, wiedząc, że żaden odwet ani represje jakiegokolwiek rodzaju nie będą tolerowane.

Zachęcamy naszych pracowników i osoby w naszej relacji zawodowej do zadawania pytań i wątpliwości. Kanałami zgłaszania nieprawidłowości mogą być:

  • Menedżerowie liniowi
  • Menedżerowie funkcjonalni (np. Menedżerowie finansów lub menedżerowie HR)
  • Osoba odpowiedzialna za relacje biznesowe (Sprzedawca lub Kupujący)

Główny radca prawny poprzez Group Compliance (compliance@toyota-industries.eu)

 

Infolinia ds. Kodeksu Postępowania jest do Twojej dyspozycji

Nasza infolinia ds. Kodeksu postępowania jest opcjonalna, a zgłoszenia można dokonywać anonimowo, chociaż preferowane jest zidentyfikowanie, aby lepiej chronić osobę przed odwetem i zbadać sprawę. Nasza infolinia ds. Kodeksu postępowania jest prowadzona przez niezależną stronę trzecią i dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zarówno do raportowania online, jak i telefonicznie. Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie na naszą infolinię ds. Kodeksu postępowania, skorzystaj z poniższego linku.

Prosimy o zrozumienie, że nasz system sygnalistów nie może przyjmować, przetwarzać ani przekazywać skarg lub obaw klientów. Skontaktuj się z naszymi kanałami sprzedaży lub naszymi kolegami z firm handlowych i serwisowych, a my z przyjemnością sprawdzimy Twoje obawy, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia najlepszego możliwego doświadczenia.

Infolinia kodeksu postępowania
Wyczyść wszystko