Centrum rozwiązań logistycznych

Centrum rozwiązań logistycznych zajmuje się wyszukiwaniem nowych technologii i rozwiązań w logistyce. Koncentrujemy się na automatyzacji, wyposażeniu magazynowym i telematyce.

Rozwiązania dla problemów logistycznych

W przypadku transportu wewnętrznego koszty pracy i szkód często mają istotny udział w ogólnych kosztach bieżących działalności.

Dla powtarzalnych operacji z zakresu obsługi materiałów koszty te możemy zmniejszyć poprzez zwiększenie wydajności, produktywności i bezpieczeństwa dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom, rozwiązaniom telematycznym i oprogramowaniu stworzonemu w naszym Centrum Rozwiązań Logistycznych.

Praca na rzecz przyszłości

Ze względu na ciągły rozwój logistyki, opracowujemy odpowiednie rozwiązania wspierające klientów, którzy wymagają punktualnych, dokładnych dostaw, wyższej wydajności i elastyczności w stale zmieniającym się środowisku.

Poprzez zaawansowaną technologię i inteligentne oprogramowanie pomagamy naszym klientom zwiększyć bezpieczeństwo, produktywność i osiągnąć wyjątkową efektywność.

Więcej na temat technologii przyszłości

Wsparcie na każdym kroku

Tworzenie rozwiązania logistycznego rozpoczyna się od analizy całej operacji, a w trakcie rozwoju dostosowujemy nasze rozwiązania tak, aby były one elastyczne w Twoim środowisku pracy. Dokonujemy tego przy użyciu naszego standardowego wyposażenia i łącząc je z unikalnymi inteligentnymi rozwiązaniami programowymi, które umożliwiają komunikację z systemami zarządzania magazynem. Wykorzystanie danych z podłączonych wózków może skutkować wnioskami pozwalającymi na znaczącą poprawę wydajności i zmniejszenie kosztów

Innowacyjne rozwiązania stworzone w innowacyjnym środowisku

Mamy możliwość pracy w parku naukowym Lindholmen w Goteborgu, miejscu, które cieszy się międzynarodowym uznaniem w dziedzinie logistyki, telematyki i mediów. Pracując tutaj, mamy dostęp do sieci technologicznej i innowacji. Mamy także możliwość utrzymania bliskiego kontaktu np. z Chalmers University

Zarządzanie flotą Toyota I_Site

Zarządzanie flotą Toyota I_Site

I_Site łączy Twoją flotę, zbiera dane i zapewnia ogląd bieżącej sytuacji oraz podpowiada, jak optymalizować pracę.

Dowiedz się więcej >

Wózki automatyczne

Wózki automatyczne

Wiele firm korzysta z rozwiązań umożliwiających automatyzację procesów transportowych. Oferowana przez nas gama zautomatyzowanych wózków i transporterów wykorzystuje zaawansowane, elastyczne technologie przyczyniające się do wzrostu poziomu wydajności kosztowej i energetycznej operacji transportowych.

Dowiedz się więcej >

Rozwiązania regałowe

Rozwiązania regałowe

Pomożemy ci zoptymalizować działalność, ograniczyć koszty i zwiększyć produktywność dzięki optymalnemu rozwiązaniu w zakresie składowania.

Dowiedz się więcej >

Spotme in action in warehouse

SpotMe warning system

Warehouses are crowded, fast-moving environments, with limited traffic rules. In order to stop accidents, we created SpotMe.

Read more >

Wyczyść wszystko