Dostawa i płatność

Wykonujemy dostawy tylko do Klientów z siedzibą w Polsce, którzy są w stanie podać adres dostawy w Polsce. Naszym celem jest przetworzenie twojego zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych. Wystawimy potwierdzenie zamówienia, zawierające dane zamówienia, potwierdzenie dostawy oraz umowy i prześlemy do ciebie e-mailem w celu przejrzenia i zapisania. Do chwili potwierdzenia zamówienia informacje dotyczące czasów i dat dostaw są orientacyjne. Jeśli nie określono inaczej, zamówione Produkty zostaną przez nas zmontowane przed dostarczeniem. Jeśli określono inaczej, montaż zostanie zrealizowany przez Klienta na jego koszt. Jeśli Klient zwróci się do nas o dokonanie instalacji, warunki takiej instalacji dołączone do oferty będą miały zastosowanie dodatkowo.

Jeśli zamówienia obejmują kilka Produktów, będziemy wykonywać dostawy częściowe, które będą fakturowane oddzielnie.

Wyczyść wszystko