Nasze oddziaływanie na środowisko naturalne

Firma Toyota Material Handling Europe podejmuje poważne wysiłki, aby zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Ciężko pracujemy nad tym, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) w całym naszym łańcuchu dostaw, dostosowując nasze cele w zakresie łagodzenia zmiany klimatu do norm europejskich i wykraczając ponad te normy. Naszym celem jest osiągnięcie zerowej globalnej emisji netto najpóźniej do roku 2050. Nasz program Net Zero wymaga skoordynowanych działań w całym łańcuchu wartości, zarówno na wyższym, jak i na niższym szczeblu łańcucha wartości. Zwiększając efektywność operacyjną i nadając coraz większy priorytet naprawom, ponownemu wykorzystaniu, renowacjom i recyklingowi produktów, stopniowo zmierzamy w kierunku modelu biznesowego o obiegu zamkniętym.
Wyczyść wszystko