Dołączyliśmy do ONZ Race To Zero

Dołączyliśmy do ONZ Race To Zero, wysyłając naszą deklarację dołączenia do programu Science-Based Targets. Mamy teraz czas do 14 października 2023 r. na przekazanie naszych celów naukowych. Dostosowujemy nasze cele w zakresie łagodzenia zmiany klimatu do najbardziej ambitnego celu porozumienia klimatycznego z Paryża i unijnego programu "Fit for 55%"
Wyczyść wszystko