Kampania na rzecz zdrowego i produktywnego środowiska pracy

W Toyota Material Handling Europe bardzo ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów. Dlatego już od ponad 10 lat jesteśmy partnerem kampanii EU OSHA.

Bezpieczniejsze operacje

Dzięki naszej stałej współpracy z EU OSHA i nowej kampanii 2020-2022 „Zdrowe miejsca pracy mniej obciążają”, chcemy dążyć do zapewnienia środowiska pracy, które jest bezpieczne, zdrowe i wydajne dla pracowników i klientów. Skuteczne zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Jest dobre dla pracowników, dobre dla całego społeczeństwa i dobre dla biznesu.

Kampania "Mniej dźwigaj" ma na celu podniesienie świadomości na temat chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i potrzeby radzenia sobie z nimi oraz promowanie kultury zapobiegania ryzyku. Odniesie sukces tylko wtedy, gdy wszyscy w miejscu pracy będą dobrze poinformowani o zagrożeniach i środkach, jakie można podjąć, aby im zapobiec. Kolejnym czynnikiem sukcesu w zapobieganiu wypadkom i chorobom w pracy jest stworzenie kultury zapobiegania ryzykom, w której wszyscy rozumieją, że bezpieczeństwo i zdrowie są ważne dla całej organizacji.

Nagrody za dobre praktyki w zdrowych miejscach pracy

Nagrody za dobre praktyki w miejscach pracy służą jako platforma wymiany informacji i doświadczeń w całej Europie. EU-OSHA pragnie zaprosić do udziału wszystkich naszych kolegów, europejskich pracodawców lub innych partnerów biznesowych i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie miejsca pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrodę podczas ceremonii w kwietniu 2022 roku.

W ten sposób możesz wziąć udział >

 

Partnerstwo EU-OSHA

 

W 2013 r. Toyota dołączyła do komitetu sterującego inicjatywy benchmarkingowej EU-OSHA, wymieniając najlepsze praktyki z innymi partnerami EU-OSHA dzięki dokładnemu zrozumieniu bezpieczeństwa klientów oraz tego, jak i kiedy dochodzi do wypadków. Poprzednia współpraca obejmuje kampanię 2010-2011 na temat „Bezpieczna konserwacja”, operację 2012-2013, „Współpracujemy na rzecz zapobiegania ryzyku”, kampanię 2014-2015 „Zdrowe miejsca pracy radzą sobie ze stresem”, kampanię 2016-2017 „Zdrowe miejsce pracy dla wszystkich" „Zdrowe miejsca pracy przy zarządzaniu niebezpiecznymi substancjami”  w latach 2018-2019 oraz najnowsza kampania „Lighten the Load” 2020-2022.

Zobacz również

Gama naszych produktów

Gama naszych produktów

Przyjrzyj się pełnej gamie naszych wózków widłowych, w tym w wersjach dostosowanych do wysokiego składowania, wózków paletowych oraz wózków do kompletacji zamówień.

Dowiedz się więcej >

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >

Droga Toyoty

Droga Toyoty

Nasza misja polega na możliwie największej poprawie wydajności operacji transportu wewnętrznego, z jakimi masz do czynienia w swojej firmie. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy w życie zestaw wartości nazywany „The Toyota Way.”

Dowiedz się więcej >

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >

Wyczyść wszystko