Chcesz wypożyczyć lub kupić wózek widłowy?

Ten przewodnik pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję dla firmy
A hand handing over keys to another hand

Co jest najlepsze dla Ciebie?

Wiele firm czasem staje przed pytaniem, czy wózek lepiej jest kupić, czy wynajmować. Obie opcje posiadają oczywiście swoje wady i zalety, dlatego wybór może być trudny. W przypadku dostępności środków, zakup wózka może wydawać się najlepszym rozwiązaniem, a perspektywa uniknięcia odsetek jest zawsze atrakcyjna. Czasem jednak warto zastanowić się, czy pieniądze zainwestowane w wózek nie mogą zostać wykorzystane w innych aspektach działalności - z lepszym rezultatem? Jeśli tak, jakie są zalety wynajmu wózka?

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje ułatwiające podjęcie tej często niełatwej decyzji. Wyjaśniamy również różnice ekonomiczne i operacyjne w wynajmie długoterminowym i krótkoterminowym, a także kwestie związane z przestojami oraz wzrostem produktywności.

Zalety zakupu

Close up on Toyota trucks

Kupno wózka na własność

Zakup wózka może wydawać się słusznym wyborem w przypadku dysponowania wymaganym kapitałem, oraz wymagania nowego (lub używanego) wózka do prowadzonej działalności. Zasadniczo można by oczywiście znaleźć lepsze obszary inwestycyjne, ponieważ wózek, podobnie jak samochody, bezpośrednio traci na wartości. Lecz jeśli polityka firmy przewiduje własność wszystkich maszyn i wózków, wówczas oczywiście należy taką decyzję podjąć. Posiadany na własność wózek będzie stanowił znaczącą pozycję aktywów w bilansie, a ponadto stanowi on mienie swobodnie rozporządzalne. Odchodzi także obawa o kwestie rozliczeń poleasingowych.

Należy jednak mieć świadomość, że wszelkie wprowadzane modyfikacje tych urządzeń muszą zawierać się w normach znaku CE. Zmiany techniczne powinny być zawsze realizowane przez odpowiedniego fachowca. Warto również zawrzeć odpowiedni kontrakt serwisowy dla wózków, najlepiej obejmujący regularne doroczne przeglądy minimalizujące ryzyko awarii. Należy zadać sobie pytanie o maksymalny dopuszczalny czas usuwania ewentualnej awarii wózka.

Wady i zalety nabywania na własność

+ Jesteś właścicielem wózka i możesz robić z nim co tylko zechcesz - pod warunkiem przestrzegania wymogów znaku CE.

+ Wózek stanowi składnik aktywów w bilansie.

- Musisz zapewnić spełnianie przez wózek istniejących wymagań

- Jesteś odpowiedzialny za konserwację i naprawę

- Inwestycja, która wiąże kapitał

- Flota wózków jest mniej adaptowalna i elastyczna

- Wózek szybko traci na wartości

- Należy wziąć pod uwagę nieoczekiwane koszty, takie jak wynajem wózków zastępczych, a także naprawę w przypadku znaczących awarii.

- Wózek musi zostać sprzedany lub zezłomowany po zakończeniu jego okresu eksploatacji

Rental trucks waiting to be shipped

Wynajem długoterminowy z usługą serwisową

Większość firm wynajmujących wózki oferuje wynajem krótkoterminowy i długoterminowy. Wiele firm stosuje najem długoterminowy zamiast kupowania wózków. W ten sposób unikają one wysokich kosztów początkowych i często uzyskują serwis, części zamienne i szybkie okresy wdrożenia.
W przypadku wynajmu wózków, kapitał, który byłby przeznaczony na zakup może zostać przeznaczony na inne rentowne inwestycje. Jeśli koszty najmu nie są wysokie, wiązanie kapitału na wózek, który szybko traci na wartości mija się z celem. Należy jednak pamiętać, iż wynajmowane wózki powinny spełniać stosowne wymagania i zostać sprawdzone.

Kiedy najem długoterminowy?

  • Dla konkretnych przedsięwzięć
  • W przypadku planowanych zmian w produkcji
  • W celu zapewnienia elastyczności posiadanej floty wózków
  • Kiedy pożądane są stałe opłaty miesięczne
Kiedy wynajem krótkotrminowy jest uzasadniony?

Wynajem krótkoterminowy w wysokim sezonie

Wynajem długoterminowy posiada szereg zalet, lecz wynajem krótkoterminowy może być również dobrym rozwiązaniem w niektórych sytuacjach, np. w okresach szczytowego obciążenia pracą, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów w sezonach niskich obciążeń, gdy wysoka ilość wózków nie jest wymagana. Posiadana rozległa flota wózków nie byłaby wówczas wykorzystywana. Okresami zwiększonych obciążeń są najczęściej okresy wakacyjne, gdy handel konsumencki wzrasta, a operacje magazynowe muszą ulec przyspieszeniu. Wynajem krótkoterminowy jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku awarii wózka oraz konieczności szybkiego uzyskania nowego egzemplarza, lub w przypadku, gdy wózki będą wykorzystywane wyłącznie przez krótki okres czasu. Należy pamiętać, iż dłuższe okresy najmu krótkoterminowego często wiażą się z wysokimi cenami.

Kiedy najem krótkoterminowy wózków jest uzasadniony?

  • Kiedy potrzebujesz wózka na krótki, ograniczony okres czasu
  • Kiedy następuje sezonowe ograniczenie działalności
  • Kiedy następuje sezonowe rozszerzenie działalności
  • W przypadku niepewności co do ciągłości zapotrzebowania
  • W przypadku konieczności bieżącego rozszerzenia floty
  • W razie pilnych potrzeb
Wyczyść wszystko