Certyfikat Najwyższej Jakości 2020 dla naszego Działu HR

Drugi rok z rzędu zostaliśmy docenieni przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Certyfikat Najwyższej Jakości dla naszego Działu HR to potwierdzenie, że pomimo oczywistych i trudnych wyzwań jakie niósł ze sobą rok 2020, sprostaliśmy zadaniu.

 

Covidowa rzeczywistość postawiła nas w zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Nie mogliśmy po prostu tylko zrealizować wcześniej zaplanowanych działań. Musieliśmy reagować na bieżąco i być elastyczni.

Na pierwszy plan wysunęło się bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów. Musieliśmy wyposażyć wszystkich naszych pracowników w środki ochrony osobistej oraz wdrożyć procedury postępowania w sytuacji stwierdzenia zakażenia.

Organizacja pracy zdalnej w sposób sprawny i pozwalający na maksymalne wykorzystanie naszego potencjału również było nie lada wyzwaniem. Z świadomością, że pandemia to tylko przejściowy stan nie mogliśmy zaniedbać oczywistych potrzeb szkoleniowych naszego personelu. Podczas, gdy inne firmy redukowały stan zatrudnienia w czasach kryzysu, my kontynuowaliśmy procesy rekrutacyjne i onboardingowe. Niezwykle istotne w czasie pandemii okazały się benefity w postaci pakietów medycznych, jakie oferujemy wszystkim naszym pracownikom. Bez przeszkód przebiegały również procesy ocen pracowniczych oraz planowanie ich ścieżek rozwoju.

 

Cieszymy się, że nasze wysiłki dostrzegli i docenili nie tylko zatrudnieni u nas pracownicy, ale także Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Wyróżnienie to potwierdza, że nasza praca ma sens i przynosi korzyści wszystkim ludziom realizującym się zawodowo w naszej Firmie.

  


Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko