Forum Logiconomi: stanie w miejscu nie wchodzi w rachubę

W dniach 13-14 listopada 2019 roku odbyło się wydarzenie "Forum Logiconomi", zorganizowane wspólnie przez wiodące firmy, w tym Toyota Material Handling, Microsoft, Vanderlande, Toyota Motor Europe, Ericsson, Bosch i Eneo. Dało ono menedżerom ds. logistyki wyjątkową okazję do poznania i rozumienia najnowszych technologii oraz omówienia konkretnych kwestii z ekspertami z różnych dziedzin; automatyzacji, mobilności, koncepcji Lean, IoT, 5G i energetyki.

Przez dwa lata przysłuchiwaliśmy się naszym klientom i zauważyliśmy, że tempo zmian w świecie logistyki stwarza poważne wyzwania specjalistów z branży. Zauważyliśmy potrzebę zorganizowania nowego rodzaju wydarzenia, które zapewniłoby rzetelne informacje i porady, pomocne w objaśnieniu dostępnych możliwości”, wyjaśnił Matthias Fischer, prezes i dyrektor generalny firmy Toyota Material Handling Europe. „Wiedzieliśmy jednak, że będzie to wymagało współpracy z innymi firmami posiadającymi specjalistyczną wiedzę, dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, pracowaliśmy przy organizacji tego wydarzenia.”
Wydarzenie obejmowało również porady ekspertów z EcoVadis, wiodącej firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Tematem Forum Logiconomi było hasło „W logistyce stanie w miejscu nie wchodzi w rachubę”, odzwierciedla ono szybkość zmian w procesach obsługowych oraz fakt, że dla wielu firm skuteczność systemu logistycznego może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu lub porażki na rynku.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem była koncepcja lean, która leży u podstaw podejścia firmy Toyota do kwestii produkcji i wszystkich innych aspektów biznesowych. „Dążymy do osiągnięcia Zero Muda, co oznacza brak marnotrawstwa i wierzymy, że ostateczne cele naszych klientów są podobne. Wiemy również, że w dzisiejszych systemach logistycznych dostarczanie elementów na czas nie tylko pozwala ograniczyć koszty poprzez eliminację odpadów - może także tworzyć przewagę konkurencyjną”, kontynuuje Matthias Fischer.

Forum Logiconomi miało nietypowy format, w całości nastawiony na praktyczne i szczegółowe informowanie i wspieranie uczestników. Każdy z uczestników mógł zarejestrować konkretne pytania i obszary zainteresowań, umożliwiając zaplanowanie indywidualnych rozmów z odpowiednim ekspertem w danej dziedzinie.

Prezentacje opierały się głównie na krótkich opisach technicznych, które koncentrowały się na prostej komunikacji i praktycznych wskazówkach, dotyczących tego, jak stosować technologie w przypadku różnych scenariuszy logistycznych. Zostały one uzupełnione o demonstracje, także z wykorzystaniem uczenia maszynowego, dzięki któremu możliwe jest wyszkolenie autonomicznych pojazdów przed ich wdrożeniem, co daje możliwość bezproblemowego jednodniowego oddania do eksploatacji oraz zgrania ich z istniejącymi procesami.

 


Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z:
Akiko Elmwall, menadżerką ds. PR, Toyota Material Handling Europe
E-mail: akiko.elmwall@toyota-industries.eu
Tel.: +46 (0)142 8 6259
Kom.: +46 (0)72 701 1577

Wyczyść wszystko