Informacja publiczna na temat zasad bezpieczeństwa stosowanych w Toyota Material Handling Polska w związku z epidemią SARS – COVID 19

Świadomi naszej odpowiedzialności wobec klientów i pracowników, stojąc w obliczu zmian wywołanych globalną pandemią, dokładamy starań i podejmujemy wszelkie działania, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz jednoczesnego zapewnienia ciągłości dostaw i obsługi naszych klientów.

Pojawienie i rozprzestrzenienie się wirusa SARS - COVID 19 na świecie w bardzo krótkim czasie zmieniło funkcjonowanie każdej firmy i organizacji. Niezależnie od okoliczności, konieczność zagwarantowania nieprzerwanych łańcuchów dostaw jest naszym nadrzędnym priorytetem, dlatego Toyota Material Handling Polska (TMHPL) wprowadziła zasady, które maksymalnie zabezpieczają zarządzanie operacjami w tym wyjątkowym czasie.

 

Wdrożyliśmy procesy bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa dla naszych pracowników i w kontaktach z naszymi Klientami, dostosowaliśmy codzienne działania dla zagwarantowania płynności operacji biznesowych oraz rozpoczęliśmy regularną komunikację sytuacji w naszej organizacji za pośrednictwem mediów i w bezpośrednich kontaktach  z naszymi Klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 • Zdecydowana większość pracowników biurowych TMHPL pracuje obecnie zdalnie. Ilość osób pracujących w biurze, konieczna dla utrzymania codziennych operacji, nie przekracza 30% normalnego stanu osobowego .
 • Większość wewnętrznych, jak i zewnętrznych  spotkań biznesowych odbywa się zdalnie, przy wykorzystaniu rozwiązań typu Skype, MS Teams. Zagraniczne podróże są wstrzymane do odwołania.
 • W przypadku koniecznego spotkania w siedzibie Klientów, wszyscy pracownicy TMHPL posiadają maski i środki dezynfekujące wraz ze ścisłymi wytycznymi ich stosowania. Dotyczy to w szczególności Techników serwisowych i Handlowców, których fizyczna obecność jest konieczna dla utrzymania ruchu lub weryfikacji parametrów dla potrzeb zakupu wózków.
 • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury postępowania na wypadek wykrycia Covid-19 u naszych pracowników
 • Na czas trwania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej epidemii Covid-19 dbając o bezpieczeństwo techników serwisu TMHPL oraz pracowników klienta z dniem 01.04.2020 zawieszamy możliwość podpisywania protokołów serwisowych przez klienta na urządzeniach mobilnych [tj- tabletach]. Protokół będzie podpisywany przez techników TMHPL i wysyłane mailem na wskazany przez Zleceniodawcę adres. Prosimy o zapoznanie się z protokołem i zgłoszenie ewentualnych uwag w ciągu 48 godzin. Po tym terminie poniższy protokół będzie traktowany jako zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
 • Przyjęcia i wydania wózków w ramach wynajmu krótkoterminowego (STR) oraz wózków używanych objęte są ścisłą procedurą, obejmującą dezynfekcję elementów obsługi i sterowania, w tym: kierownicy, siedzenia, przełączników deski rozdzielczej, uchwytów sterowania i ułatwiających zajmowanie miejsc w wózkach.. Procedura niniejsza będzie stosowana na koszt TMHPL, do odwołania.
 • Dostawy wózków nowych dla Klientów końcowych objęte są procedurą odkażenia analogiczną do powyższej oraz zabezpieczeniem folią elementów newralgicznych: kierownicy, siedzenia, która zostanie usunięta przy odbiorze wózków przez dostawcę / kierowcę.
 • TMHPL na bieżąco komunikuje się ze swoimi poddostawcami, w tym firmami kurierskimi i transportowymi, w celu monitorowania bieżącej sytuacji i maksymalnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa analogicznych do stosowanych w naszej organizacji.

 

Zagwarantowanie płynności operacji biznesowych naszych Klientów i TMHPL

 • Zarząd TMHPL, wraz z osobami odpowiedzialnymi za kierowanie poszczególnymi Działami, regularnie monitoruje sytuację i odpowiednio dostosowuje działania operacyjne do bieżącej sytuacji.
 • Produkcja w zakładach Toyota Material Handling realizowana jest ściśle według lokalnych zarządzeń. Fabryki w Bologni ( wózki czołowe elektryczne ),  Ancenis ( wózki czołowe spalinowe ) oraz zakład w Mjolby ( wózki magazynowe ) działają   z ograniczeniami zgodnymi z zarządzeniami lokalnych władz.
 • Możliwe są jednak przerwy w produkcji, opóźnienia dostaw wózków, związane z dostawami komponentów od dostawców zewnętrznych ( m.in. stoły, kabiny, inne komponenty lokalne) oraz wynikające z dłuższego niż zwykle transportu towarów.
 • Dostawy oryginalnych części zamiennych Toyota odbywają się bez zakłóceń. Możliwe są jednak opóźnienia dostaw części od dostawców zewnętrznych oraz wynikające z zakłóceń w transporcie kurierskim.
 • Zapewnienie sprawnego przepływu dokumentów jest kluczowe dla zagwarantowania terminowości dostaw i płatności. W tym celu TMHPL uruchomiła adresy mailowe, pod którymi wszyscy Klienci i partnerzy biznesowi mogą przesłać:
 • Faktury - Kancelaria.Faktur@pl.toyota-industries.eu
 • Zlecenia usługi serwisowej – serwis@pl.toyota-industries.eu
 • Zapytania handlowe -info@pl.toyota-industries.eu
 • Wszystkie wewnętrzne procedury TMHPL zostały dostosowane do zdalnego obiegu dokumentów.

 

 


Zapewnienie regularnej komunikacji z naszymi Klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. 

 

Wspólna i odpowiedzialna współpraca z naszymi Klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami leży u podstaw funkcjonowania naszej organizacji. Wierzymy, że w tym wyjątkowym czasie, Toyota Material Handling będzie gwarantem odpowiedzialności, pewności oraz stabilności.

 

Zespół Zarządzający Toyota Material Handling Polska Sp z o.o.

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko