Nowoczesne metody skanowania 3D w procesie wdrażania systemów AGV

W Toyota Material Handling opracowaliśmy i stosujemy już nową metodologię dla wdrażania systemów AGV (Automated Guided Vehicle) w rozwiązaniach logistycznych naszych Klientów. Metodologia ta opiera się na skanowaniu 3D, dzięki któremu uzyskujemy cyfrowe odwzorowanie obszaru aplikacji AGV w hali Klienta.
Uzyskane dane, w postaci modelu 3D oraz dokładnych współrzędnych elementów infrastruktury hali, pozwalają stworzyć szczegółowy projekt systemu AGV przed rozpoczęciem prac na terenie zakładu Klienta. Skanowanie jest przeprowadzane przez naszego partnera FARO, jedną z najbardziej liczących się firm w tej technologii na świecie. Najważniejsze korzyści płynące z tej metodologii to:
  • Skrócenie fazy weryfikacji projektu na terenie zakładu Klienta, a tym samym przyspieszenie realizacji całego systemu AGV
  • Mniejsze utrudnienia w działalności Klienta poprzez ograniczenie obecności zespołu wdrożeniowego na terenie zakładu
  • Pozytywny wpływ na równowagę między pracą a życiem prywatnym zespołu wdrożeniowego (mniej podróży, więcej pracy biurowej)
  • Obniżenie kosztów realizacji projektu
  • Mniej niespodziewanych trudności technicznych dzięki możliwości wglądu do zdjęć i wymiarów w każdym momencie
Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo przedstawiającego wykorzystanie tej technologii w ramach realizacji projektu u naszego Klienta.
Wyczyść wszystko