Po raz piąty z rzędu Toyota Material Handling Europe otrzymała Platynowy Certyfikat Ecovadis

Piąty rok z rzędu Toyota Material Handling Europe otrzymuje platynową ocenę EcoVadis. To wyróżnienie potwierdza zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, przejrzystość i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

EcoVadis, wiodący niezależny dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju, ocenia firmy na całym świecie na podstawie ich wyników w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i etyki. Stała platynowa ocena Toyota Material Handling Europe podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój we wszystkich swoich działaniach i plasuje firmę w 1% najlepszych spośród ponad 100 000 ocenianych dostawców na całym świecie.

EcoVadis ocenia firmę ze względu na jej kompleksowe elementy zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz zobowiązanie do działania i możliwości raportowania w zakresie dekarbonizacji. t Toyota Material Handling Europe znalazła się w czołówce 5% najlepiej ocenianych firm pod względem zarządzania emisją dwutlenku węgla, co oznacza, że możemy potwierdzić naszą pozycję lidera w zakresie powstrzymywania zmian klimatycznych. Każdy podmiot w organizacji opracował dostosowany do potrzeb plan redukcji emisji o 50% do roku obrotowego . To proaktywne podejście jest przykładem zaangażowania w konkretne działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego.

Oprócz osiągnięć w zakresie zarządzania emisją dwutlenku węgla, Toyota Material Handling Europe z dumą podkreśla swoje wysiłki na rzecz obszaru społecznego i etycznego. W listopadzie 2023 r. utworzono nowy Komitet ds. ESG, aby lepiej wspierać wielofunkcyjną strategię zrównoważonego rozwoju i podejmowanie decyzji, które pomogą firmie w przejściu na bardziej zrównoważoną działalność.

Co więcej, Toyota Material Handling Europe zaprosiła ponad 1000 dostawców do przeprowadzenia badania ESG na platformie EcoVadis, co jest sposobem na przyspieszenie wspólnych działań w celu zwiększenia przejrzystości. "Jesteśmy zaszczyceni, że po raz piąty z rzędu otrzymaliśmy platynową ocenę EcoVadis i zostaliśmy docenieni za nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju" – powiedział Tom Schalenbourg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Toyota Material Handling Europe. "Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza zwykłe uznanie: chodzi o napędzanie prawdziwych zmian. Na przykład prosimy wszystkich naszych strategicznych dostawców, aby zobowiązali się również do osiągnięcia celów zerowej emisji netto za pośrednictwem SBTi; a dzięki platformie EcoVadis jesteśmy w stanie zmierzyć, ilu dostawców jest już zaangażowanych. W chwili publikacji mamy 88 dostawców, którzy zobowiązali się do SBTi".

Toyota Material Handling Europe pozostaje zaangażowana w rozwój inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i promowanie kultury etycznego przywództwa. Dzięki wspólnym wysiłkom i innowacyjnym strategiom firma dąży do inspirowania pozytywnych zmian w swojej branży i poza nią.

Więcej informacji na temat inicjatyw Toyota Material Handling Europe w zakresie zrównoważonego rozwoju >>

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko