Toyota Material Handling Europe z kategorią Platinum wśród 1% najwyżej ocenionych przedsiębiorstw w rankingu EcoVadis

Każdego roku działalność spółki Toyota Material Handling Europe podawana jest ocenie przeprowadzanej przez EcoVadis. Ocenie podlegają następujące obszary: Środowisko naturalne, Prawa pracownicze i prawa człowieka, Zrównoważone zamówienia i Etyka. W ostatnich latach Toyota uzyskiwała kategorię Gold, ale w tym roku spółce przyznano kategorię Platinum. Jest to najwyższy możliwy wynik, dzięki któremu Toyota znalazła się w elitarnym gronie 1% najlepiej ocenionych firm z branży maszyn ogólnego przeznaczenia.

 

„Kategoria Platinum przyznana przez EcoVadis pozwoli nam wzmocnić zaufanie, jakim cieszymy się wśród klientów, dostawców i wszystkich interesariuszy oraz będzie stanowić zachętę do jeszcze większego wysiłku na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej metodologii pracy”, mówi Tom Schalenbourg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Toyota Material Handling Europe.

 

EcoVadis to większa przejrzystość w oczach klientów

 

Ocena zewnętrzna przeprowadzana przez EcoVadis, które poddaje się Toyota Material Handling Europe, ma na celu zwiększenie przejrzystości naszych działań w oczach klientów oraz zwiększenia efektywności działania naszej sieci. Ze względu na rosnącą globalną tendencję do zwiększania przejrzystości i rozliczalności w obrębie łańcucha dostaw, coraz więcej firm zaczyna uwzględniać ocenę CSR w swoich procedurach zakupowych. EcoVadis, jako wiodący podmiot w zakresie weryfikacji poziomu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, świadczy swoje usługi ponad 61 000 dostawców na całym świecie, oceniając ich działalność pod względem wpływu na środowisko naturalne, stosunkiem do spraw społecznych i etyki. Platforma online, którą udostępnia EcoVadis pozwala 175 międzynarodowym firmom sprawdzać pozycję rankingową wybranych dostawców ze 155 krajów.

 

Wysiłek zespołowy

 

Wszystkie europejskie fabryki i lokalne organizacje Toyota Material Handling Europe przechodzą coroczne, indywidualne badanie. Do tej pory 16 z 26 naszych lokalnych organizacji uzyskało kategorię Gold. Na wynik Toyota Material Handling Europe składają się dane ze wszystkich operacji na terenie Europy oraz niektóre dane Toyota Industries Corporation (TICO).

 

W 2018 roku EcoVadis przyznała Toyota Material Handling Europe jej pierwszą w historii nagrodę Supplier Excellence Award za „Największe zaangażowanie na poziomie grupy”. Toyota potraktowała to wyróżnienie jako zobowiązanie do przejrzystości w działalności wszystkich jej lokalnych organizacji oraz zachętę do osiągnięcia kategorii Gold dla 30% swoich jednostek zależnych i znalezienie się wśród 3% najwyżej notowanych podmiotów w branży.

 

Kategoria „Platinum”

 

EcoVadis poddaje ocenie cztery obszary, z których każdy jest inny, a największe znaczenie przykłada się do Praw pracowniczych i Praw człowieka. W ramach każdego z obszarów Toyota Material Handling Europe otrzymała następującą ocenę:

 

Prawa pracownicze i Prawa człowieka   80/100

Środowisko naturalne                           80/100

Etyka                                       70/100

Zrównoważone zamówienia       70/100

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko