Toyota Material Handling Europe zaprasza ponad 13 000 pracowników do akcji „Rozpocznij niemożliwe” w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024

Od 2015 roku Toyota jest światowym partnerem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w zakresie mobilności. W 2024 roku igrzyska przenoszą się do Paryża, gdzie Toyota Material Handling Europe jest po raz pierwszy oficjalnym partnerem w zakresie sprzętu do transportu wewnętrznego. Zważywszy na paryski cel osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2024 roku, doskonale wpisuje się to w cel firmy Toyota Material Handlings Europe, jakim jest „Pomoc światu zmierzać w kierunku łatwego i zrównoważonego rozwoju”. Od października 2022 r. zapraszamy wszystkich pracowników firmy do przyłączenia się do programu Toyoty „Rozpocznij niemożliwe”, którego celem jest dokonanie zmian dla siebie, swoich współpracowników i całego społeczeństwa.

Program „Rozpocznij niemożliwe” będzie trwał 18 miesięcy i ma jasno określone cele, którymi są wzmocnienie dobrego samopoczucia i poczucia własnej wartości jednostki​, budowanie na duchu zespołowym i poczuciu przynależności   oraz wzmacnianie kultury i wspólnych wartości firmy.

  Naszym nadrzędnym celem jest zbudowanie marki naszej firmy i naszej reputacji jako pracodawcy o najwyższych standardach pod względem sposobu, w jaki dbamy o rozwój naszych pracowników wyjaśnia kierujący programem Andreea Bernicu, starszy specjalista ds. budowania wizerunku pracodawcy. – Pod koniec tego procesu wyślemy 300 naszych ludzi na igrzyska w Paryżu jako ambasadorów naszej firmy.

Program „Rozpocznij niemożliwe” został pierwotnie opracowany przez firmy Toyota Motor Europe i Toyota Material Handling Europe z wykorzystaniem wspólnej platformy obejmującej aplikację, którą wszyscy pracownicy mogą pobrać i z którą można wchodzić w interakcje. Program obejmuje wiele elementów, w tym aktywność sportową, zajęcia społecznościowe i różne wyzwania.

Wyzwania mają określone kwartalne tematy  zgodne z kluczowymi celami Toyoty, takimi jak środowisko, innowacyjność oraz różnorodność i integracja. Różne rodzaje działań ukierunkowane są na zmianę sposobu myślenia (zmianę nawyków) oraz obejmują inicjatywy z dziedziny wolontariatu mające służyć społecznościom.

Ogólnoeuropejski program to jedyna w swoim rodzaju inicjatywa potencjalnie skierowana do ok. 13 000 pracowników Toyota Material Handling Europe w ponad 30 krajach. Program został wprowadzony w październiku 2022 roku i będzie prowadzony do kwietnia 2024 roku. 

Dla Toyoty w Europie Igrzyska Olimpijskie w 2024 r. w Paryżu będą jej „domowymi” igrzyskami, dlatego firma przygotowuje się do zaprezentowania swoich innowacyjnych możliwości w zakresie opracowywania sprzyjających włączeniu społecznemu produktów i usług z dziedziny mobilności, a także prezentacji produktów napędzanych wodorem. Są one również zgodne z wizją firmy ZERO MUDA (zero marnotrawstwa) w operacjach logistycznych klientów Toyota Material Handling Europe.

 

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko