Panele słoneczne zainstalowane w Toyota Material Handling w Szwecji.

Toyota Material Handling Europe zwiększa ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju, dołączając do ONZ Race To Zero

Toyota Material Handling Europe dąży do zbudowania gospodarki zeroemisyjnej wraz ze swoimi klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i zobowiązuje się do wyznaczania celów opartych o badania naukowe

Zgodnie z porozumieniami paryskimi w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym Toyota przystąpiła do programu „Biznes Ambicja na 1,5°C. Jesteśmy zobowiązani do wyznaczenia naukowych celów redukcji emisji w całym łańcuchu wartości, które są spójne z utrzymywaniem globalnego ocieplenia na poziomie nie przekraczającym 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zobowiązaliśmy  się również do długoterminowego zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r.

 

Toyota Material Handling Europe jest częścią rozwiązania zmierzającego do ograniczenia zmian klimatycznych i dekarbonizacji swojej działalności zgodnie z zaleceniami IPCC. Osiągnęła już kilka kamieni milowych w swoim celu w zakresie operacji zerowych netto, w tym; zmniejszenie emisji CO2 z własnej działalności o 29% od 2012 roku, osiągnięcie zerowej emisji netto w największym zakładzie w Szwecji i przejście na 100% odnawialną energię elektryczną.

 

Ponadto już wcześniej zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowych emisji netto z powstałych w wyniku własnej działalności oraz tych powstałych w wyniku zakupu energii do 2031 r. Będziemy dążyć do ograniczenia emisji tworzonych pośrednio w całym łańcuchu  o 55% do 2031 r., zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i Fit for 55%.

 

Przejrzysty i znaczący postępNajnowsze zobowiązanie przeniesie  nasze wysiłki na nowy poziom. Podejmiemy rygorystyczną analizę wszystkich swoich emisji w celu opracowania i przekazania szczegółowych celów emisyjnych, które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

„Jest to niezwykle ważne osiągnięcie w naszej drodze do zrównoważonego rozwoju”, powiedział prezes i dyrektor generalny Ernesto Domínguez, „Jesteśmy oddani roli liderów w transformacji dla klimatu i ciągłej pracy na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi zgodnie z naszymi wartościami '

 

„Ponieważ 97% naszych emisji ma miejsce poza naszą własną działalnością, jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością zwiększenia naszych wysiłków w całym łańcuchu dostaw i projektowania skoordynowanych rozwiązań. Będziemy również opowiadać się za polityką wspierającą rząd, która umożliwi nam wszystkim współpracę z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami w celu dekarbonizacji i zabezpieczenia na przyszłość całej branży logistycznej”.

 

 „Wyznaczanie celów naukowych zgodnych z zaleceniami porozumienia paryskiego oraz organizowanie regularnych niezależnych przeglądów gwarantuje, że ​​nasze postępy są znaczące i przejrzyste. Wchodząc w dialog z naszymi interesariuszami, będziemy starali się zidentyfikować więcej możliwości monitorowania zużycia energii, eliminowania odpadów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, abyśmy wszyscy mogli wspólnie rozwijać się”- mówi Ernesto.

 

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) jest wynikiem współpracy CDP, ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).Do tej pory ponad 900 firm, o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 13 bilionów dolarów, dołączyło do ruchu i podpisało kampanię Ambicja biznesowa dla 1,5°C.

Dołączając do BusinessAmbition for 1,5°C, firma jest teraz częścią Race to Zero, kampanii wspieranej przez ONZ. Toyota Material Handling Europe odpowiada na pilne wezwanie do działania skierowane do firm, aby ustalić cele redukcji emisji.  

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko