Ilustracja osób trzymających wielki klucz

Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych

Dla Toyota Material Handling Europe zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest bardzo ważną kwestią. Dlatego też od ponad 6 lat jesteśmy partnerem kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA).

Bezpieczniejsza praca

Poprzez kampanię „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”, realizowaną w latach 2016-2017, dążymy do stworzenia zdrowego i produktywnego środowiska pracy dla wszystkich grup wiekowych. Dostrzegamy ogrom korzyści płynących ze stymulowania aktywnego starzenia się i angażowania pracowników w działania firmy do końca ich kariery.

Pracownicy stają się zdrowsi i bardziej zmotywowani, podczas gdy rotacja personelu i zjawisko absencji w pracy znacząco spada, co przyczynia się do wyższej wydajności. W ramach organizacji możliwe jest współdzielenie wartościowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz korzystanie z nich, w celu powiększenia puli talentów i umiejętności. Stale wspieramy naszych klientów w procesie czynienia pracy bezpieczniejszą oraz poprzez zarządzanie bezpieczeństwem naszych pracowników

Nasze podejście do zrównoważenia >

BHP

Wszystko, co potrzebne na jednej platformie

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznaj się ze stroną wiki EU-OSHA. Strona OSHwiki stanowi alternatywne źródło informacji, łatwe do aktualizacji, edycji lub tłumaczenia, którego zasięg wykracza poza społeczność zajmującą się kwestiami BHP.

Nagrody za dobre praktyki dla zdrowych miejsc pracy

Nagrody za dobre praktyki dla zdrowych miejsc pracy służą jako platforma udostępniania informacji i promowania dobrych praktyk w całej Europie, dzięki konkretnym przykładom organizacji. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich naszych współpracowników, pracowników filii europejskich lub innych partnerów biznesowych i profesjonalistów do współuczestnictwa w zakresie stosowania BHP w miejscu pracy. Zwycięzcy otrzymają nagrodę podczas ceremonii, która odbędzie się w kwietniu 2017 r.

Jak możesz wziąć udział >

Gama naszych produktów

Gama naszych produktów

Przyjrzyj się pełnej gamie naszych wózków widłowych, w tym w wersjach dostosowanych do wysokiego składowania, wózków paletowych oraz wózków do kompletacji zamówień.

Dowiedz się więcej >

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki wspólnemu wysiłkowi podnosimy poziom bezpieczeństwa, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i optymalizujemy procesy biznesowe.

Dowiedz się więcej >

Droga Toyoty

Droga Toyoty

Nasza misja polega na możliwie największej poprawie wydajności operacji transportu wewnętrznego, z jakimi masz do czynienia w swojej firmie. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy w życie zestaw wartości nazywany „The Toyota Way.”

Dowiedz się więcej >

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS)

W działalności produkcyjnej stosujemy zasadę „lean manufacturing” i pracujemy zgodnie z systemem typu „pull”, co oznacza, że produkujemy tylko to, co zamawiasz.

Dowiedz się więcej >

Wyczyść wszystko