Nasza podróż do zerowej emisji

Zahamowanie globalnego ocieplenia oraz stabilizacja klimatu stanowią obecnie jedno z największych wyzwań. Nie wystarczy już opracowywać modeli biznesowych ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko, zamiast tego inwestorzy i klienci oceniają modele biznesowe pod względem ich wkładu w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, takich jak czysta energia i działania w dziedzinie klimatu.

Podróż Toyoty

Toyota Industries Corporation (TICO) rozpoczęła tę podróż transformacyjną ponad 25 lat temu. Toyota Material Handling Europe ma do odegrania wiodącą rolę w zakresie pobudzania zmiany w ramach branży, której przyszłość będzie pozbawiona dwutlenku węgla. Obecnie Toyota Material Handling publicznie zobowiązała się, że do roku 2030 jej działania będą wolne od emisji dwutlenku węgla. Cel „zero emisji” jest oparty na Wizji Środowiskowej 2050 Toyota Industries Corporation (TICO) oraz jej Szóstym Środowiskowym Planie Działania, które stanowią ambitną mapę drogową w zakresie zmiany klimatu. Polityka energetyczna pozostaje także w zgodzie z dyrektywą efektywności energetycznej UE oraz z krajowym prawodawstwem obowiązującym w kilku krajach europejskich.

Polityka energetyczna

W odpowiedzi Toyota Material Handling Europe ustanowiła politykę energetyczną, która podsumowuje oczekiwania jej interesariuszy, takich jak klienci, właściciele i organy regulacyjne. Każdy z nich z wysokimi, ale zróżnicowanymi oczekiwaniami, które zostały podsumowane w przejrzysty sposób w mapie drogowej dla liderów każdego podmiotu Toyota Material Handling i których należy przestrzegać, a także dostosować swoją strategię energetyczną w ramach firmy. Polityka energetyczna Toyota Material Handling opiera się na trzech filarach i celach na 2030:

  • Zero emisji netto ze swojej działalności, z kamieniami milowymi zakładającymi energię elektryczną o zerowym poziomie dwutlenku węgla do roku 2021 oraz certyfikację ISO 50001 dla wszystkich podmiotów do roku 2025;
  • Mapowanie emisji w łańcuchu dostaw oraz partnerstwo z dostawcami celem opracowania alternatyw o niskim poziomie dwutlenku węgla;
  • Rozwój pełnego zakresu produktów i rozwiązań o zerowym poziomie dwutlenku węgla do roku 2030 z zamiarem, że wszystkie rozwiązania funkcjonujące w lokalizacjach klientów, będą pozbawione dwutlenku węgla do roku 2050.

 

Przemysł przyszłości będzie wolny od dwutlenku węgla, zatem jako Toyota zdobywamy prowadzenie w przekształcaniu naszej gałęzi przemysłu. Nasz kolejny kamień milowy to osiągnięcie w naszych działań zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2030.” - Tom Schalenbourg, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Toyota Material Handling Europe

Wdrożenie Polityki energetycznej

Celem Toyota Material Handling Europe jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla w ramach całego obszaru działania do roku 2050. Jednym ze sposobów osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla jest pozyskanie certyfikacji ISO 50001 we wszystkich podmiotach europejskich. Dowolny system ISO stanowi formalne zobowiązanie do wdrożenia podejścia ciągłego doskonalenia (Kaizen); ISO 50001 koncentruje się na efektywności energetycznej.
Wykorzystywanie mniejszej ilości energii do wytwarzania tego samego produktu biznesowego pomaga ograniczyć koszty i stwarza możliwość zainwestowania w szybszą przemianę w zieloną energię. ISO50001 to system zarządzania, który rozpoczyna się audytem energetycznym przeprowadzanym przez podmioty zewnętrzne oraz identyfikuje możliwości, takie jak zamiana na oświetlenie LED, automatyzacja, jazda ekologiczna itp. Każdy podmiot lokalny miał za zadanie przygotować przedstawiający priorytet raporty, który stanowi podstawę do planu działania z projektami celem osiągnięcia certyfikacji opartej o ich audyt energetyczny. Projekty należy nieustannie prowadzić dalej, a polityki - aktualizować w oparciu o to; a wszystko zgodnie z podejściem PDCA (ang. plan, do, check, act - planowanie, wykonanie, sprawdzanie, działanie). Jednym z przykładów takiego podejścia może być zastosowanie „5S” do obsługi vanów i ograniczenie przez to wagi, a w konsekwencji utraty energii. Innym przykładem jest przeprowadzka do budynku o ratingu A w celu zmniejszenia emisji. Istnieje więcej sposobów ograniczenia marnotrawstwa energetycznego poza ISO50001.
Jednym z tych, który odniósł sukces w obrębie Toyota Material Handling Europe, jest większa przejrzystość pomiędzy podmiotami: poprzez zbieranie wydajności energetycznej z każdego podmiotu i raportowanie jej w dostępach rocznych. Umożliwia to firmom przyglądnięcie się własnemu zużyciu i rozważenie możliwości poprawy."

Szwedzki zakład produkcyjny jako pierwszy osiąga zerowy poziom emisji

Pomimo historycznie niskich cen ropy, ceny energii mogą nie spadać znacząco w trakcie kryzysu spowodowanego obecną pandemią. Może nawet dojść do ich wzrostu, ponieważ rządy szukające pieniędzy i zielonego rozwiązania kryzysu mogą jeszcze bardziej zwiększyć podatki od energii. Niestety, dla wszystkich gałęzi przemysłu poza jedynie kilkoma, energia i inne kwestie klimatyczne nie są tak istotne jak inne czynniki kosztowe, nawet mimo tego, że firmy muszą forsować je jako programy priorytetowe. W obrębie Europy organy regulacyjne w każdym regionie mają własny sposób na podejście do zmiany klimatu. Europa Północna wydaje się wieść prym poprzez zawiązywanie silnej koalicji pomiędzy firmami i społeczeństwem, aby ustalić ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które wychodzą poza ramy zgodności prawnej.

Od sierpnia 2019 r. Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (z siedzibą w Mjölby) jest uznawana za zakład wolny od dwutlenku węgla, emituje zero CO2 i stosuje jedynie zieloną energię elektryczną, korzystając z sieci ciepłowniczej i płynnego biogazu. Osiągnięcie to było możliwe do zrealizowania poprzez zmianę płynnego gazu pochodzącego z ropy (LPG) na płynny biogaz (LBG). Fabryka w Mjölby to pierwszy podmiot w ramach Toyota Material Handling Europe, który osiągnął zerowy poziom emisji. Mamy nadzieję, że wkrótce więcej zakładów pójdzie w jego ślady. Dlatego też Toyota Industries Corporation (TICO) przyznała temu zakładowi Doroczną Środowiskową Nagrodę za Doskonałość Grupy TICO (ang. TICO Group Annual Environmental Excellence Award) jako uhonorowanie ich osiągnięć w ramach projektu.

Zespół zarządzający w tej fabryce oraz jej pracownicy natychmiast zobowiązali się do osiągnięcia celu i mieli jasne oczekiwania co do projektu, wierząc głęboko w pozytywne wyniki. Takie podejście zaowocowało przeprowadzonym bez zakłóceń projektem, który wymagał jedynie nieznacznych korekt technicznych, aby obszary malowania mogły być zasilane biogazem.

„Jesteśmy zadowoleni z rezultatu, ale powinniśmy kontynuować nasze wysiłki i starać się ciągle działać lepiej (Kaizen) zarówno w zakresie efektywności energetycznej, jak i transportu i na wielu innych płaszczyznach”. - Maria Välitalo, Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

 

Inne projekty dotyczące wydajności energetycznej

Fabryka w Mjölby planuje także osiągnąć certyfikację ISO 50001 do końca roku. Będzie to wymagało znaczącego mapowania sposobu, w jaki zakład może zaoszczędzić jeszcze więcej w zakresie energii w innych aspektach. Trzeba będzie określić, które zmiany mogą mieć największy wpływ, które działania należy podjąć w dalszej kolejności, oraz ustalić jasne i określone cele.

Kolejnym projektem szwedzkiej fabryki jest inwestycja w instalację paneli słonecznych na dachu budynku. Nawet pomimo tego, że to działanie nie przyczyni się tak bardzo do redukcji emisji dwutlenku węgla jak przejście na biogaz, ponieważ zakład ten już stosuje zieloną energię elektryczną, jest to dla nich sposób, aby kupować mniejszą ilość energii elektrycznej.

Podobnie jak wiele innych inwestycji, wejście w zerową emisję stanowiło duży zysk zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla firmy. „To był duży projekt, ale nie niemożliwy do wdrożenia i przebiegł w zasadzie bez zakłóceń. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Szwecji stosujących płynny biogaz w ten sposób i mamy nadzieję, że poprzez pokazanie, jak można go wykorzystać w prowadzeniu dużej fabryki, możemy także dać dobry przykład innym firmom” mówi Maria.

 

Podobnie jak w większości firm zaangażowanych w kwestie związane ze zmianą klimatu, naszym wyzwaniem jest, aby jedynie niewielka część naszej emisji była pod naszą bezpośrednią kontrolą. Pozostałe 80% pochodzi z użytkowania naszego wyposażenia, zaś 15% - z działań naszych dostawców. Zachęcając dostawców, klientów i wszystkich pozostałych interesariuszy do przejścia na zielona energię elektryczną, jesteśmy w stanie rozpocząć ograniczanie naszej największej emisji. Osiągając poziom zero emisji w naszej fabryce w Szwecji, mamy nadzieję służyć przykładem.”

- Tom Schalenbourg, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Toyota Material Handling Europe

 

Kolejnym decydującym krokiem dla Toyota Material Handling jest podjęcie działania i utrwalenie swojej nowej polityki energetycznej. Przy dużym oddaniu i zaangażowaniu wszystkich pracowników może się to stać rzeczywistością. Największym wyzwaniem pozostaje zapewnienie całkowitej przejrzystości na każdym etapie łańcucha dostaw pod względem wszystkich aspektów dotyczących energii oraz optymalizacja efektywności energetycznej wykorzystania wyposażenia klientów w kolejnym kroku.

Tutaj przeczytaj nasz Raport na temat zrównoważonego rozwoju

Wyczyść wszystko