Strefa bezpieczeństwa wokół wózka widłowego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym wykonującym pracę w strefach, do których drogi wózków podnośnikowych przylegają, zaleca się oddzielenie tych stref od stref ruchu wózków. Wypadki w strefach manewrowania nie są wypadkami spektakularnymi i o nich mniej się mówi, ale jest ich dużo i są bardzo poważne

W przypadku miejsc, do których ruch wózków podnośnikowych jest dopuszczalny np. pola odkładcze czy strefy kompletacji zamówień lub wysyłki produktów, gdzie drogi wózków przecinają się lub są wspólne z ciągami pieszymi nie mamy możliwości stałego oznakowania stref bezpieczeństwa dla pieszych.

W takich miejscach zastosowanie znajdzie oznaczenie stref bezpieczeństwa bezpośrednio wokół wózka podnośnikowego poprzez wyświetlanie linii na posadzce danego pomieszczenia.

Korzyści korzyści płynące z zastosowania stref bezpieczeństwa

Dla pracowników pieszych

Wyraźna wizualizacja strefy niebezpiecznej wokół wózka, co pomaga w zorientowaniu się im w jakim zakresie mogą się bezpiecznie poruszać.

Dla operatorów wózków podnośnikowych

Poprawienie komfortu pracy ze świadomością, że nie tylko oni zwracają uwagę na bezpieczne zachowanie w miejscu pracy wózka.

Dla pracodawcy

Zmniejszenie sytuacji bezpośredniego zagrożenia ryzyka wypadku z udziałem pieszego lub innego wózka widłowego.


Laserowa strefa bezpieczeństwa


Zastosowanie mają tutaj lasery zamontowane na stałe do wózków widłowych po jego bokach (2 linie po lewej i prawej stronie wózka) lub z uwzględnieniem również tylnej części wózka (3 linie).

Całość daje w efekcie wyraźny obraz strefy zagrożenia wokół wózka, którego nawet w dobrze oświetlonym pomieszczeniu trudno nie zauważyć.

201202_Security_LASER_2500x700_A01.jpg
201202_Security_LED_2500x700_B01.jpg

Led-owa strefa bezpieczeństwa


Lampy LED dostępne są w 3 kolorach: czerwonym, niebieskim oraz zielonym

Led-owa lampa łukowa strefy bezpieczeństwa


Lampą samodzielną lub spełniającą rolę uzupełnienia laserów jak i lamp LED-owych może być zastosowanie z tyłu wózka LED-owej lampy łukowej, która oznacza na posadzce pomieszczenia zarys świetlny w kształcie „podkowy”.

Lampę tą można również zastosować jako niezależne oznaczenie bezpiecznej strefy przed wózkiem transportu poziomego np. Toyota OSE250. W tym przypadku lampa powinna być zamontowana z przodu wózka podnośnikowego. Lampa łukowa może być uruchamiana wraz z włączeniem wózka, lub poprzez opcjonalne wyposażenie tylko podczas jazdy „do przodu”

201202_Security_LED_2500x700_C01.jpg

Skontaktuj się z nami

Wyczyść wszystko