System Produkcyjny Toyoty (TPS)

System Produkcyjny Toyoty (TPS) to znana na całym świecie koncepcja mająca źródła w tzw. filozofii Lean, czyli "odchudzonym " sposobie myślenia i działania . Nasza wizja „Ostatecznego celu” to zero muda – co oznacza zero strat na każdym etapie naszej działalności. Opiera się to na czterech kluczowych elementach: szacunku i bezpieczeństwie dla ludzi; eliminowaniu błędów; skróceniu i usprawnieniu procesów oraz maksymalizacji produktywności i wartości dodanej.

Jak TPS wpływa na procesy biznesowe

  • Gwarantuje wysoką jakość
  • Zapewnia terminowość realizacji zamówień
  • Neutralizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne
  • Wpływa korzystnie na bezpieczeństwo

Działanie wg zasad TPS umożliwia wytwarzanie produktów najwyższej jakości oraz realizację zamówień bez opóźnień.Nasze produkty projektowane są z uwzględnieniem wymogów środowiskowych, kosztów eksploatacji w cyklu ich życia oraz kosztów recyclingu.Dzięki procesowi ciągłego doskonalenia udało nam się ograniczyć ilość reklamacji o 70% w ciągu ostatnich 10 lat.Skupiamy się również na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów oraz bezpieczeństwa naszych pracowników na każdym etapie cyklu życia produktu. Od produkcji poprzez serwis aż do procesu wycofania z użytkowania.

Jak TPS wpywa na jakość wózków widłowych

  • Jidoka:eliminacja błędnych procesów i wad produkcyjnych
  • Kaizen:ciągłe doskonalenie
  • Maksymalizacja wartości dodanej

Wszystkie wózki widłowe Toyota produkowane sa zgodnie z TPS. 95 % wózków oferowanych w Europie pochodzi z fabryk ulokowanych w Szwecji, Francji lub we Włoszech. Nasze fabryki pracują w oparciu o koncepję Jidoka oraz just-in-time, co skutkuje wysoką jakością oferowanych produktów.

Zobacz film w 360º pokazujący nasz proces produkcyjny.

Początki Toyota Production System

Toyota Production System został opracowany przez Toyotę w latach 50-tych w odpowiedzi na powojenny brak środków finansowych, połączony z ambicją zostania światowym liderem w produkcji samochodów. Jednak początki TPS zaczęły się znacznie wcześniej.
Początki tej historii sięgają lat 20-tych XX wieku, kiedy to koncepcja Jidoka została pierwotnie opracowana przez założyciela Toyoty, Sakichi Toyodę, jako „inteligentna automatyzacja”, a po raz pierwszy została użyta w automatycznych maszynach krosienniczych w celu zwiększenia wydajności, a także zapewnienia jakości poprzez automatyczne wykrywanie nieprawidłowości.

W latach 30. XX wieku koncepcja „Just-in-Time” została wymyślona przez Kiichiro Toyodę w ramach jego wysiłków zmierzających do stworzenia wydajnego sposobu produkcji samochodów Toyoty, kiedy zasoby były ograniczone. Just-in-time polega na dostarczeniu właściwych towarów (komponentów) we właściwe miejsce we właściwym czasie.

Jidoka i Just-in-time utworzyły dwa filary systemu produkcyjnego Toyoty, który został opracowany przez Taichi Ohno i od tego czasu jest ulepszany przez wiele dziesięcioleci. TPS był postrzegany jako wyróżnik, który umożliwił Toyocie szybsze wyjście z kryzysu naftowego lat 70-tych w porównaniu z innymi producentami samochodów. W rezultacie Massachusetts Institute of Technology podjął badania, które zaowocowały publikacją książki „Maszyna, która zmieniła świat”, w której uznano TPS za wyróżnik i prawdziwe źródło lean-thinking.

TPS ma na celu generowanie najlepszego środowiska, w którym ludzie mogą promować idee i maksymalizować ludzkie wartości, i chociaż dzisiaj Toyota jest uznawana za jednego z najważniejszych producentów na świecie, to podejście nadal jest siłą napędową naszej kultury i jest największym atutem firmy .
TPS jest uznaną na całym świecie metodologią i sposobem myślenia, które można zastosować nie tylko w produkcji, ale we wszystkich procesach i funkcjach.

Eliminacja Mudy (strat) i ambicja powiększania wartości dla klientów na każdym etapie procesu to podstawa naszego sposobu pracy. Przekłada się to na mentalność kaizen, nastawioną na ciągłe doskonalenie i wysiłek w codziennym doskonaleniu sposobów pracy.

Wyczyść wszystko