Wózki widłowe w środowisku pracy potencjalnie zagrożonym wybuchem

Jeśli chcesz poznać sposoby modyfikacji wózków widłowych do pracy w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem, zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze w dniu 22.02.2023r. Wydarzenie przygotowane zostało we współpracy z firmą Pyroban.

Praca wózków widłowych w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem regulowana jest przez dyrektywę Atex.

 Obejmuje on urządzenia elektryczne i mechaniczne znajdujące się w strefach niebezpiecznych, a także urządzenia sterujące i regulacyjne znajdujące się poza strefą, ale mające wpływ na urządzenia i systemy w tej strefie.

hubspot_50_50

Webinar będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Środowisko potencjalnie zagrożone wybuchem ​
  • Europejska Dyrektywa ATEX​​
  • Klasyfikacja stref zagrożenia wg.  dyrektywy ATEX​​
  • Przykłady zastosowania wózków Toyota u klientów w aplikacjach potencjalnie zagrożonych wybuchem​​
  • Cechy i właściwości wózków Toyota​​
  • Korzyści ze współpracy z Toyota i Pyroban​​
Wyczyść wszystko