Zoptymalizowany transport dzięki nowemu, zautomatyzowanemu wózkowi kierowanemu firmy Toyota Material Handling.

Automatyzacja działań nie tylko poprawia procesy, lecz także zwiększa wydajność i efektywność kosztową. Nowy wózek z autopilotem model TAE050 firmy Toyota Material Handling Europe, zaprezentowany na targach IMHX w Wielkiej Brytanii, upraszcza, standaryzuje i optymalizuje operacje logistyczne użytkowników. To niedrogie rozwiązanie można łatwo zaimplementować i uruchomić w krótkim czasie. Poprawia to wewnętrzny przepływ towarów w zakładzie, zmniejsza koszty robocizny i szkody w infrastrukturze - a wszystko to z zachowaniem precyzji działania i bezpieczeństwa. System pozwala na uproszczenie i zoptymalizowanie operacji w zakładach produkcyjnych, firmach e-commerce oraz placówkach medycznych.

Ładunki o masie poniżej 500 kg są często przemieszczane za pomocą wózków ręcznych, a wielu klientów poszukuje prostych sposobów optymalizacji tego typu procesów i zmniejszenia obciążenia personelu. Wózek TAE050 z ramieniem teleskopowym zdolny jest do przemieszczania ładunków o masie do 500 kg, eliminując tym samym konieczność wykonywania rutynowych czynności transportowych przez pracowników, i pozwalając im na wykonywanie bardziej złożonych zadań. W bardziej ograniczonych przestrzeniach, do obsługi lżejszych ładunków idealna jest kompaktowa wersja holownicza. Z kolei dla małych przedmiotów, np. przy kompletacji, idealnym rozwiązaniem mogą być bagażniki dachowe.

Jedną z kluczowych zalet modelu Autopilot TAE050 jest łatwość implementacji rozwiązania w zakładzie. TAE050 podąża za taśmą magnetyczną na posadzce, odbierając polecenia wzdłuż pokonywanej drogi od znaczników podłogowych umieszczonych przy taśmie. Po określeniu przepływu materiału i stacji załadunku (rozładunku), wystarczy przykleić taśmę i znaczniki do posadzki i uruchomić maszynę. W zależności od operacji i potrzeb, polecenia mogą być bardzo proste - od "wolnej prędkości" lub "zatrzymania" do bardziej zaawansowanych zadań. Za pomocą programu Excel można zaprogramować polecenia, takie jak obrót w miejscu, jazda z określoną prędkością i włączanie sygnalizacji dźwiękowej. Wszystko to składa się na prosty w użyciu system automatyzacji o wysokiej elastyczności i niezmiennie wysokiej produktywności.

"Pod koniec ubiegłego roku wdrożyliśmy system TAE050 Autopilot na naszej linii produkcyjnej; wózek podąża teraz po wytyczonej trasie do linii montażowej, przywożąc ze sobą puste skrzynie na części", mówi Peter Carlsson, Dyrektor Operacyjny Toyota Material Handling Manufacturing Sweden. "Wcześniej mieliśmy jednego pełnoetatowego pracownika, który wykonywał to monotonne zadanie; musiał on jednak regularnie priorytetyzować inne zadania, co powodowało problemy na końcu linii montażowej związane z gromadzeniem się pustych skrzyń. Jesteśmy bardzo zadowoleni z TAE050", mówi Peter, "jest to prosty i elastyczny system, który pozwala nam wprowadzać szybkie zmiany w naszych "kaizenowych" czynnościach roboczych, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo i zmniejszone poziomy stresu po stronie pracowników".

Ponieważ bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, te bezwidłowe wózki opracowano dla działania z bardzo wysoką precyzją; zatrzymują się one natychmiast po wykryciu pobliskiej przeszkody lub osoby, unikając wypadków i szkód sprzętowych. Ponadto, model TAE050 podąża po permanentnie wytyczonych trasach i nie jest narażony na błędy kierowcy.

Ten prosty system automatyzacji wspiera naszą filozofię Lean. Pojazd pomaga zoptymalizować procesy naszych klientów, floty wózków transportowych i wydajność personelu, co przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty", mówi Jakob Arvidson Klint, kierownik produktu TAE050 w Toyota Material Handling Europe.

Wyczyść wszystko