Definicje do obliczania szerokości przejścia

Szerokość przejścia (Ast) wózka widłowego to minimalna szerokość przejścia prostego, w którym wózek widłowy przewożący dany ładunek może skręcić o 90°.

Ast jest zdefiniowany przez:

  • Wa: promień skrętu
  • b12: szerokość ładunku
  • l6: długość ładunku
  • x: odległość obciążenia
  • a: Prześwit bezpieczeństwa 200 mm
  • b13: wewnętrzny promień skrętu

Formuły do obliczania szerokości przejścia

3- i 4-kołowe* wózki z przeciwwagą

*gdy b12 jest większa niż dwukrotność wewnętrznego promienia skrętu b13:

     Ast = Wa +√((l6 + x)² + (b12/2)²) + a

4-kołowe* wózki z przeciwwagą

*gdy b12 jest równa/mniejsza niż dwukrotność wewnętrznego promienia skrętu b13:

    Ast = Wa + x + l6 + a

Wyczyść wszystko