Nasza podróż do zrównoważonego rozwoju nabiera tempa, więc wykonajmy kolejne kroki razem

Zrównoważony rozwój


Obecnie coraz więcej firm stara się postawić zrównoważony rozwój w centrum swojej kultury korporacyjnej. W Toyota Material Handling Europe, gdy mówimy o zrównoważonej kulturze, rozumiemy to bardzo szczegółowo. Na początku odziedziczyliśmy swoją kulturę od Toyoty w Japonii, gdzie szacunek do natury jest głęboko osadzony w tradycji. Japonia to wyspa posiadająca stosunkowo niewiele zasobów naturalnych - a oprócz tego firma Toyota została założona w czasach niedostatku. Minimalizowanie odpadów zawsze było częścią naszej filozofii.
Z czasem nacisk na efektowność przekształcił się w szersze zaangażowanie - w to, abyśmy jako firma nigdy nie stwarzali obciążenia dla natury. Wierzymy, że sukces ekonomiczny i ekologiczny idą w parze: że dostarczanie zrównoważonych, przyszłościowych systemów jest zasadniczą częścią wartości, którą oferujemy klientom.
Toyota Material Handling Europe dąży do zrównoważonego rozwoju od 2013 r., kiedy to opublikowaliśmy nasz pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative, ustanawiający cel redukcji emisji CO2 o 30% do 2021 roku. Od tego czasu uczyliśmy się na podstawie swoich doświadczeń, oceniając, co działa, a co trzeba udoskonalić, aby nasze starania przynosiły lepsze wyniki i aby osiągnąć naszą wizję gospodarki zeroemisyjnej.


Jak daleko zaszliśmy do 2021 roku?Poprzedni rok był pełen zakłóceń i zmusił nas do ponownego przemyślenia każdego aspektu działania tradycyjnego łańcucha dostaw. Naszym celem - a nawet obowiązkiem - było wypracowanie elastycznej, inteligentnej pod względem klimatycznym strategii przywracania działalności. Obecnie nasza podróż osiągnęła istotny etap.
W kwietniu 2021 roku udało nam się osiągnąć 70% celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które postawiliśmy sobie w 2012 roku. Zdołaliśmy również zredukować emisje z naszych fabryk, biur, pojazdów serwisowych i samochodów służbowych o 29% względem podstawowej wartości określonej niecałą dekadę temu, w 2012 roku. W tym samym czasie nasze przychody wzrosły o ponad 50%, co jest jasną oznaką, że sukces komercyjny i emisje nie muszą iść w parze. Zapewnia nam to wiarygodną pozycję, umożliwiającą wspieranie klientów i zachęcanie naszych dostawców, aby również dążyli do znacznego ograniczenia emisji.
Do osiągnięcia ogólnego wyniku znacznie przyczynia się nasz obiekt w Mjölby w Szwecji, który w ramach swoich operacji jest całkowicie bezemisyjny. Jest on zasilany energią elektryczną z odnawialnych źródeł, systemem centralnego ogrzewania oraz ciekłym biogazem, co sprawia, że jako pierwszy z naszych obiektów nie generuje on emisji dwutlenku węgla zarówno w ramach prowadzonej działalności, jak i wskutek zużywania energii pozyskiwanej od dostawców. To przełom nie tylko technologiczny, ale również kulturalny: wszyscy pracownicy wnieśli do Mjölby dążenie do zrównoważonego rozwoju i wykazali wiarę w jego potencjał dokonania prawdziwej zmiany. Zespół z Mjölby chce teraz skoncentrować się na emisjach w łańcuchu dostaw, pomagając klientom i dostawcom w przyjmowaniu odnawialnych źródeł energii.Z przyjemnością informuję także, że 100% energii elektrycznej pozyskujemy ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych operacjach i lokalizacjach: w pięciu fabrykach, 21 krajowych spółkach sprzedażowych, głównych lokalizacjach w Mjölby, Göteborgu i Willebroek oraz w szeregu magazynów na terenie Europy. Ten cel sformułowaliśmy po raz pierwszy w 2018 roku i bardzo pokrzepiająca jest dla mnie świadomość, że można osiągnąć konkretny wynik w ciągu zaledwie trzech lat. Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju są często formułowane w perspektywie kolejnej dekady i choć są one istotne, równie ważne jest podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska już teraz. W naszym przypadku zmiana ta odpowiada za 15% redukcji CO₂ niezbędnej do osiągnięcia zerowych emisji netto.

Promowanie zrównoważonych wyników


Działanie to jeden z elementów zrównoważonej kultury. Drugim jest przejrzystość. Współpracujemy z agencjami uznanymi na scenie międzynarodowej, aby zapewnić odpowiednie śledzenie, monitorowanie i zatwierdzanie naszych postępów zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i celami.
Ściśle współpracujemy z EcoVadis, platformą oceniającą zrównoważony rozwój firm, która bierze pod uwagę szeroki zakres czynników: wpływ na środowisko, szacunek dla pracowników, kwestie etyki oraz zrównoważone zamówienia. Zapewnia to przejrzystość i odpowiedzialność, których wymaga wielu klientów, umożliwiając łatwiejsze rozprzestrzenianie naszych zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.
W 2021 r. EcoVadis przyznał nam ocenę na poziomie platinum, co dało nam miejsce w 1% najlepiej ocenionych firm w naszym sektorze. Oceniono nie tylko ogólnie naszą całą organizację, lecz również każda z naszych fabryk i spółek sprzedażowych została poddana temu samemu procesowi na poziomie indywidualnym. W rezultacie zostaliśmy pierwszą firmą, w której ponad 50% lokalnych podmiotów uzyskało ocenę EcoVadis na poziomie Gold lub Platinum. Jest to znak, że zrównoważony rozwój jest naprawdę mocno osadzony w naszej organizacji.
Jednocześnie nasza spółka dominująca, Toyota Industries Corporation (TICO), otrzymała dwie oceny ‘A’ od CDP w kategoriach przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony bezpieczeństwa wody. Obszar zgłoszony przez TICO do oceny przez CDP obejmował operacje europejskie, wynik ten odzwierciedla zatem również nasze zaangażowanie i priorytety w naszej europejskiej organizacji. W naszej opinii nie wystarczy być świadomym wpływu na klimat lub podejmować starania wystarczające do spełnienia wymogów regulacyjnych Naszym celem jest bycie liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyznaczającym kierunki działania dzięki naszym technologiom, inicjatywom i wynikom.
Najnowszym osiągnięciem w naszych procesach certyfikacyjnych jest otrzymanie przez fabrykę w Mjölby akredytacji ISO50001 w kwietniu 2021 r. Udało się to osiągnąć po rygorystycznej analizie sposobu, w jaki zakład wykorzystuje energię, oraz dalszych oszczędności, poczynając od tych, których wpływ będzie największy. Mamy zamiar pójść dalej i w nadchodzących latach przeprowadzić procedurę ISO50001 we wszystkich naszych fabrykach.


Podróż nigdy się nie kończy

O czym świadczy fakt, że zdołaliśmy zredukować emisje o 29%? Mówi nam to, że poczyniliśmy poważne postępy, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Dążenie do całkowicie zerowych emisji oznacza, że trzeba zrobić o wiele więcej. Oznacza to szersze wprowadzenie technologii takich jak te stosowane w Mjölby, a także opracowywanie i testowanie nowych, innowacyjnych procesów, które podniosą naszą wydajność na wyższy poziom. Na przykład obecnie analizujemy możliwość przejścia na odnawialny gaz we wszystkich naszych europejskich operacjach.
Na tym etapie zwracamy się ponownie w stronę naszej japońskiej spółki macierzystej oraz wartości, które z nią dzielimy. Gdy w Europie ustalamy cele, zwykle pozostajemy przy tym, co zgodnie z naszą wiedzą jest osiągalne - np. poprawa o 5% względem wyniku z poprzedniego roku. W Japonii bardziej prawdopodobne jest wyznaczanie celu na poziomie 50% - co stanowi o wiele większe wyzwanie. Jednak ostatecznie nie jesteś tam oceniany na podstawie tego, czy udało ci się faktycznie osiągnąć cel: jest on wyznaczany po to, by pobudzać postęp, ambicję i kreatywne myślenie. Jesteś oceniany w większym stopniu na podstawie podejmowanych starań niż końcowego wyniku.
Przyjęliśmy japońską kulturę kaizen: ciągłego doskonalenia. Zgodnie z tą zasadą ważne jest, żeby zacząć, nawet jeśli nie wypracowałeś jeszcze wszystkich kroków, które musisz wykonać w drodze od swojej obecnej pozycji do celu. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju stawia w centrum filozofię kaizen. Nie możemy ograniczyć się tylko do tego, co wydaje się w tej chwili osiągalne - musimy mierzyć znacznie wyżej i każdego dnia starać się zrobić coś, co zmieni ten pomysł w rzeczywistość.


Co to oznacza dla naszych klientów?

Dokąd teraz zaprowadzi nas ta droga? Naszym długoterminowym celem jest sprawienie, by nasze zrównoważone zasady były dostępne nie tylko dla nas, ale również dla naszych klientów. Jesteśmy dość „wcześnie” w łańcuchu dostaw, a nawet 90% powiązanych z nami emisji znajduje się w jego „dalszej” części w postaci naszych klientów korzystających z naszych produktów.
Nasze starania mające na celu zredukowanie tych emisji mieszczą się w dwóch kategoriach: technologii i współpracy. W ramach tej pierwszej udało nam się zelektryfikować 90% naszej floty transportowej i nadal nad tym pracujemy. Nasz silnik zgodny z wymogami Etapu 5 nie powoduje emisji cząsteczek stałych. Rozwijamy zakres i dostępność naszej oferty ogniw paliwowych, która ma potencjał zapewnienia całkowitej bezemisyjności w połączeniu z wodorem ze źródeł odnawialnych.
Jeśli chodzi o współpracę, postrzegamy siebie jako zaufanego partnera zarówno dla naszych dostawców, jak i klientów, koordynując naszą wspólną drogę do zrównoważonego rozwoju. Przeszkoliliśmy tysiące kierowców, dzięki czemu są oni w stanie korzystać z pojazdów w sposób bardziej wydajny i zużywać mniej energii. Spotykamy się z dostawcami każdego roku, by wspólnie opracowywać nowe pomysły na zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.


Jeśli dążenie do zrównoważonego rozwoju jest podróżą, to odbędziemy ją najszybciej, pracując razem, dziejąc się wiedzą i innowacjami. Ostatecznie żaden podmiot nie jest w stanie samodzielnie przekształcić całego łańcucha dostaw - jednak wspólnie mamy takie możliwości. Niezależnie od tego, czy stawiacie sobie wysokie cele, czy dopiero zaczynacie swoją podróż po drodze do zrównoważonego rozwoju, jestem przekonany, że możemy sobie nawzajem pomóc. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.


O autorze:

 

Picture of Ernesto Domínguez

Ernesto Domínguez Linkedin

Ernesto pełni funkcje Prezesa Zarządu Toyota Material Handling Europe od lutegi 2020. Wcześniej pełnił funkcie dyrektora zarządzającego w TMH Francja oraz  TMH Hiszpania. 

Ernesto Domínguez

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko