Paletowe regały przepływowe

Rozwiązania regałowe oferowane przez firmę Toyota

Regały paletowe wykorzystujące spadek grawitacyjny, oferowane przez firmę Toyota, to system wykorzystujący zasadę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), zapewniające idealną rotację towarów. Oszczędność czasu i wydajność.


Regały paletowe typu push-back są dobrym rozwiązaniem wykorzystującym zasadę FILO (pierwsze weszło, ostatnie wyszło) oraz oferującym dostęp do wszystkich poziomów i dobre wykorzystanie przestrzeni.

FIFO lub LIFO: Właściwe rozwiązanie dla Twoich oczekiwań

Kształt, kierunek obsługi i podawania materiałów oraz jakość palet to czynniki determinujące konstrukcję przepływowego systemu magazynowania. W przypadku powszechnych zastosowań stosowane są rolki ze stali; jako opcja dostępne są rolki ocynkowane. Nachylenie zależy od kształtu i materiału, z którego wykonana jest paleta, a także wagi magazynowanych palet.

Regały paletowe wykorzystujące siłę ciężkości oferowane przez firmę Toyota to:
 • Efektywne wykorzystanie do 75% powierzchni
 • Idealne rozwiązanie do składowania dużych ilości jednorodnych towarów
 • Dostęp do wszystkich poziomów składowania
 • Możliwość połączenia z różnymi wózkami widłowymi (wózki wysokiego składowania, wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe oraz wózki do bardzo wąskich korytarzy firmy Toyota)
 • Zasada podawania i obsługi materiałów FIFO:
  • Zagęszczone i dynamiczne magazynowanie spaletyzowanych towarów pozwala na ładowanie towarów z jednej strony przez takie pojazdy, jak wózki wysokiego składowania, wózki z przeciwwagą lub wózki do bardzo wąskich korytarzy. Palety staczają się w dół dzięki sile ciężkości, po czym są pobierane przez inny wózek widłowy. Rolki hamujące zainstalowane w systemie zapewniają kontrolę prędkości, a separatory palet umożliwiają łatwy rozładunek. System pozwala na oddzielenie procesu załadunku i rozładunku oraz zmniejsza odległości konieczne do pokonania przez wózki.
Przepływowe regały paletowe oferowane przez firmę Toyota to:
 • Efektywne wykorzystanie do 65% powierzchni
 • Idealne rozwiązanie dla średnich ilości i niewielkiej liczby jednostek magazynowych – możliwość składowania różnych jednostek ładunkowych na każdym poziomie
 • Dostęp do wszystkich poziomów składowania
 • Możliwość połączenia z różnymi wózkami widłowymi (wózki wysokiego składowania, wózki podnośnikowe, wózki z przeciwwagą oraz wózki do bardzo wąskich korytarzy firmy Toyota)
 • Obsługa modelu FILO:
  • W przypadku systemu push-back, palety są ładowane i rozładowywane z tej samej strony. Wózek popycha palety po nachylonej pod niewielkim kątem platformie lub podłodze z rolkami. Po pobraniu pierwszej palety, kolejna przesuwa się na dół, do pozycji wejściowej. Prędkość toczenia jest kontrolowana za pomocą rolek hamujących.

Usprawnij proces kompletacji

Korzystaj z siły ciężkości do wsparcia procesu kompletacji. Na przykład w systemie wykorzystującym tunele kompletacyjne, nowe palety są przenoszone na regał grawitacyjny z magazynu za pomocą wózków do bardzo wąskich korytarzy lub za pomocą innych modeli. Palety te przesuwają się następnie w kierunku operatora, który kompletuje zamówienie za pomocą np. wózka paletowego, umożliwiając mu ergonomiczną pracę. Taka organizacja usprawnia wydajność procesu kompletacji dzięki lepszemu wykorzystaniu przestrzeni pionowej. Zwiększa się także poziom bezpieczeństwa w magazynie, ponieważ personel odpowiedzialny za kompletację jest odseparowany od ruchu wózków widłowych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami regałowymi zapraszamy do kontaktu.

Wyczyść wszystko