Regały paletowe wjezdne

Rozwiązania regałowe oferowane przez firmę Toyota

Magazynujesz duże ilości tego samego produktu? Przemieszczasz towary zamrożone? A może Twoje towary są zbyt delikatne do składowania blokowego? 

 

Regały paletowe wjezdne oferowane przez firmę Toyota optymalizują wykorzystanie przestrzeni poprzez możliwość korzystania z mniejszej liczby alejek, jednocześnie pozwalając na bezpieczne magazynowanie towarów. Wykorzystywana jest pełna głębokość regału, dzięki umożliwieniu wózkom wjeżdżania do jego wnętrza.Niezawodna konstrukcja umożliwiająca wydajne i bezpieczne magazynowanie towarów

 

Regały paletowe wjezdne oferowane przez firmę Toyota to:

  • Efektywne wykorzystanie do 70% powierzchni
  • Idealne rozwiązanie do składowania dużych ilości jednorodnych produktów
  • (kilka jednostek magazynowych)
  • Bezpieczne składowanie blokowe towarów, które są zbyt delikatne by je piętrować
  • Najwyższa wydajność osiągana przy głębokości kilku palet
  • Idealne rozwiązanie dla chłodni i małych magazynów buforowych
  • Możliwość obsługi zarówno modelu FIFO, jak i FILO
  • Dedykowane wózki do regałów wjezdnych oferowane przez Toyotę

Pojedynczy regał wjezdny

Sekwencja czynności załadunku i rozładunku opiera się na zasadzie LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło): regał załadowywany jest od dołu do góry oraz od tyłu do przodu. Rozładunek opiera się na procedurze odwrotnej.

Podwójny regał wjezdny

Sekwencja czynności załadunku i rozładunku jest taka sama, jak w przypadku pojedynczego regału wjezdnego, jednakże w tym przypadku składa się z dwóch regałów wjezdnych, ustawionych tylnymi częściami do siebie.

Regał przejezdny

W instalacjach przejezdnych załadunek i rozładunek odbywa się po przeciwnych stronach, zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło).

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami regałowymi zapraszamy do kontaktu.

Wyczyść wszystko