Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie dla operatorów?

Produktywny magazyn zaczyna się od bezpiecznego miejsca pracy.

W związku z tym,  że praca ze sprzętem do załadunku materiałów wiąże się z występowaniem środowiska wysokiego ryzyka, ważne jest, aby zwiększać świadomość i umiejętności operatorów .Już sama wiedza o tym jak pracować bezpiecznie z wózkiem widłowym, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku.

 

Bezpieczne środowisko pracy to istotny czynnik wpływający na atmosferę pracy w zespole oraz minimalizacja strat związanych z wypadkami podczas pracy.

Nauka

  • Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów
  • Szkolenie prowadzone u klienta, w jego obiekcie i w jego własnym środowisku pracy
  • Część teoretyczna szkolenia prowadzona z wykorzystaniem nowatorskich metod audiowizualnych

 

Cel

  • Poprawa bezpieczeństwa pracy operatów wózków widłowych
  • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania BHP
  • Ograniczenie strat związanych z wypadkami przy pracy

 

Liczba uczestników

  • maksymalnie 20 osób

hubspot_40_60

Program szkolenia może nieznacznie różnić się w zależności od potrzeb klienta, specyfiki jego środowiska pracy oraz rodzaju użytkowanego sprzętu.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie jest to szkolenie podstawowe dające uprawnienia do pracy z wózkiem widłowym.

Wyczyść wszystko