Skaner bezpieczeństwa w transporterach Radioshuttle

Dostarczane przez nas systemy regałów satelitarnych Toyota Radioshuttle są zgodne m.in. z najnowszą obowiązującą normą bezpieczeństwa CE (EN 13849-1:2016), która szczególną uwagę zwraca na ochronę pieszych mogących potencjalnie znaleźć się w zasięgu poruszającego się transportera.  Laserowe skanery bezpieczeństwa zamontowane po obu stronach transportera mają za zadanie monitorować obszar w kierunku jazdy i zatrzymać go w bezpiecznej odległości w przypadku wykrycia jakiejkolwiek przeszkody. Niezależnie od tego czy będzie to człowiek czy inna stała przeszkoda, która nie powinna znaleźć się w zasięgu pracy maszyny.

                Zastosowanie technologii skanowania umożliwia poruszanie się wózka z trzykrotnie większą prędkością niż analogiczne maszyny nie posiadające skanerów.

                W przypadku konieczności zastosowania transportera Radioshuttle w ekstremalnie niesprzyjających warunkach, które z przyczyn obiektywnych uniemożliwiają sprawne działanie tego typu skanerów (np. tunele zamrażalnicze, środowiska wysoce zapylone itp.) wyposażamy je alternatywnie w przyciski awaryjnego zatrzymania którymi można unieruchomić transporter w przypadku zagrożenia. Zgodnie z zaleceniami normy, prędkość poruszania się takich maszyn musi być jednak znacznie ograniczona.   

 

 

Zobacz również

 

Obsługa przy pomocy pilota

Inwentaryzacja towaru

Najszybszy transporter palet dostępny obecnie na rynku

Zasilanie w transporterach Radioshuttle

Wyczyść wszystko