Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

W Europie w 2019 roku wg danych Eurostatu wydarzyło się 3,1 mln wypadków przy pracy z czego 3 408 wypadków było śmiertelnych (10 wypadków śmiertelnych dziennie). W aplikacjach transportu i składowania wydarzyło się 15 wypadków śmiertelnych (1 do 2 dziennie), natomiast śmiertelny wypadek z udziałem wózka jezdniowego zdarzył się średnio 1 do 2 razy w każdym tygodniu.

Analiza ryzyka klienta opiera się na analizowaniu przez audytora organizacji klienta, operacji, sytuacji i najważniejszych informacji zawartych w raportach bhp związanych z obsługą materiałów.

Celem przeprowadzonej analizy ryzyka klienta jest pomoc i wsparcie naszych klientów w minimalizowaniu ryzyka i maksymalizacji bezpieczeństwa w operacjach przeładunku materiałów.

Analiza ryzyka klienta podzielona jest na kilka audytowanych obszarów w wybranym zakresie a wymagania są zorganizowane w 10 rozdziałach (55 punktów kontrolnych), które dotyczą:

 1. Wózki widłowe
 2. Operatorzy
 3. Ręczne prace transportowe
 4. Organizacja ruchu
 5. Przechowywanie, układanie palet i towaru
 6. Palety, ładunki i regały
 7. Rampy załadunkowe
 8. Chłodnie i mroźnie
 9. Ładowanie i wymiana baterii oraz obsługa i wymiana butli z gazem
 10. Efektywne zarządzanie

Wyniki analizy ryzyka klienta wpisane są do arkusza kontroli, do którego klient ma dostęp poprzez logowanie na stronie https://www.safetyportaleu.com/login_bs4.aspx?ReturnUrl=%2f

Może więc na bieżąco monitorować poszczególne pytania brane pod uwagę podczas audytu, dołączone zdjęcia z audytu a także sprawdzać zalecenia pokontrolne oraz wynik samego audytu.

Po zakończonym audycie klient otrzymuje, o ile spełnił założone oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji, certyfikat Toyoty „Analiza ryzyka klienta, bezpieczna praca z wózkiem widłowym” na jednym z trzech poziomów: platynowym, złotym lub srebrnym.

Bezpieczne środowisko pracy to istotny czynnik wpływający na atmosferę pracy w zespole oraz minimalizacja strat związanych z wypadkami podczas pracy.

Korzyści dla zakładu pracy:

 • Poprawa bezpieczeństwa i redukcja kosztów związanych ze szkodami oraz wypadkami,
 • Zrozumienie ryzyka związanego z obsługą materiałów
 • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania bhp podczas obsługi wózków oraz ładunków wprost przekłada się na zmniejszenie strat spowodowanych uszkodzeniami wózków, infrastruktury czy wreszcie obsługiwanych ładunków,
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników danego zakładu,
 • Możliwość promowania firmy jako miejsca, gdzie dba się o bezpieczeństwo pracy a tym samym o bezpieczną obsługę powierzonych przez klientów ładunków.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów  w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zobacz szczegóły

E-learning

E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Jakość, która procentuje w środowisku pracy.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Zobacz szkolenie

Wyczyść wszystko