Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków widłowych dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

W związku z tym,  że praca ze sprzętem do załadunku materiałów wiąże się z występowaniem środowiska wysokiego ryzyka, ważne jest, aby zwiększać świadomość i umiejętności operatorów. Już sama wiedza o tym jak pracować bezpiecznie z wózkiem widłowym, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku.

Szkolenie prowadzane jest przez doświadczonego trenera Toyoty i podzielone jest na dwa bloki:

 1. Prezentacja, w trakcie której omawiane są aspekty związane m.in. z:
  • operatorem (uprawnienia, obowiązki, regulacje prawne w kwestii odpowiedzialności),
  • bezpieczną eksploatacją wózka, w tym z obsługą codzienną wózka oraz jego dokumentacją,
  • umiejętnością czytania tabliczek znamionowych oraz redukcji udźwigu wózka,
  • bezpiecznym przewozem ładunków oraz statecznością wózka,
  • bezpieczną obsługą baterii kwasowych, Li-Ion oraz butli LPG

połączona z warsztatami dobrych i złych praktyk podczas pracy operatora w danym zakładzie, które często kończą się wypadkami przy pracy. W trakcie szkolenia prezentowane są przykłady rzeczywistych zdarzeń, które miały miejsce w wielu zakładach pracy.

 1. Warsztaty z praktycznej obsługi wózków, gdzie każdy z uczestników ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na wyznaczonym torze testowym.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują książki Toyoty „Wózek widłowy – szkolenie operatora” oraz dyplomy ukończenia szkolenia.

Bezpieczne środowisko pracy to istotny czynnik wpływający na atmosferę pracy w zespole oraz minimalizacja strat związanych z wypadkami podczas pracy.

Korzyści dla zakładu pracy:

 • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania bhp podczas obsługi wózków oraz ładunków wprost przekłada się na zmniejszenie strat spowodowanych uszkodzeniami wózków, infrastruktury czy wreszcie obsługiwanych ładunków,
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników danego zakładu,
 • Zwiększona świadomość operatorów w zakresie prawidłowej eksploatacji wózków ma wpływ na zmniejszenie przestoju maszyn spowodowanego ich usterkami, a tym samym na lepsze ich wykorzystanie w czasie pracy oraz niższe koszty eksploatacji,
 • Możliwość promowania firmy jako miejsca, gdzie dba się o bezpieczeństwo pracy operatorów a tym samym o bezpieczną obsługę powierzonych przez klientów ładunków,
 • Szkolenie wykonywane bezpośrednio u klienta, a więc w miejscu wykonywania codziennej pracy operatorów umożliwia dostosowanie go do specyfiki zakładu.

Korzyści dla operatorów:

 • Odświeżenie wiedzy zdobytej wcześniej podczas szkolenia przygotowującego operatora do egzaminu UDT,
 • Zwrócenie uwagi operatorom na aspekty bezpieczeństwa, które często są pomijane z powodu działań rutynowych, wykonywanych podświadomie lub tzw. „złych nawyków”,
 • Możliwość spojrzenia na swoją pracę z innej perspektywy – zagrożeń jakie występują w ich codziennej pracy.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów  w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Zobacz szczegóły

Wsparcie klienta

Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zobacz szczegóły

E-learning

E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Jakość, która procentuje w środowisku pracy.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Zobacz szkolenie

Wyczyść wszystko