Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów (nie posiadających prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdami silnikowymi oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Wózki jezdniowe unoszące (paletowe, które mogą unosić towary na wysokość do 300 mm) oraz ciągniki zgodnie z przepisami należą do kategorii wózków pchających, ciągnikowych oraz ciągników przemysłowych, które obsługują np. pociągi logistyczne. Powyższe wózki nie podlegają pod dozór UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Zgodnie z § 4. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym do obsługi wózków jezdniowych innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie prowadzane jest przez doświadczonego trenera Toyoty i dostosowane do typu wózka, którego szkolenie ma dotyczyć. Program szkolenia jest zatwierdzony przez UDT.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują książki Toyoty „Wózek widłowy – szkolenie operatora” oraz zaświadczenia o ukończenia szkolenia.

Korzyści dla zakładu pracy:

  • Szkolenie dla operatorów wózków, którzy są zatrudnieni do pracy wózkami jezdniowymi unoszącymi lub ciągnikami wykonywane bezpośrednio u klienta, a więc w miejscu wykonywania codziennej pracy operatorów umożliwia dostosowanie go do specyfiki zakładu,
  • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania bhp podczas obsługi wózków oraz ładunków wprost przekłada się na zmniejszenie strat spowodowanych uszkodzeniami wózków, infrastruktury czy wreszcie obsługiwanych ładunków,
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wprost wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników,
  • Zwiększona świadomość operatorów w zakresie prawidłowej eksploatacji wózków ma wpływ na zmniejszenie przestoju maszyn spowodowanego ich usterkami, a tym samym na lepsze ich wykorzystanie w czasie pracy oraz niższe koszty eksploatacji.

Korzyści dla operatorów:

  • Zdobycie wiedzy potrzebnej podczas wykonywania prac wózkami jezdniowymi unoszącymi i ciągnikami,
  • Zwrócenie uwagi pracownikowi na aspekty bezpieczeństwa, które często są pomijane z powodu działań rutynowych, wykonywanych podświadomie lub tzw. „złych nawyków”,
  • Możliwość spojrzenia na swoją pracę z innej perspektywy – zagrożeń jakie występują w ich codziennej pracy.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Wsparcie klienta

Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zobacz szczegóły

E-learning

E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Jakość, która procentuje w środowisku pracy.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Zobacz szkolenie

Wyczyść wszystko