Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zgodnie z § 4. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie prowadzane jest przez doświadczonego trenera. Program szkolenia jest zatwierdzony przez UDT.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują książki Toyoty „Wózek widłowy – szkolenie operatora” oraz zaświadczenia o ukończenia szkolenia.

Korzyści dla zakładu pracy:

  • Wzrost świadomości operatorów w aspektach przestrzegania bhp podczas wymiany i użytkowania butli z gazem przyczynia się do minimalizowania ryzyka wybuchu,
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wprost wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników,
  • Szkolenie wykonywane bezpośrednio u klienta, a więc w miejscu wykonywania codziennej pracy operatorów umożliwia dostosowanie go do specyfiki zakładu.

Korzyści dla operatorów:

  • Zdobycie wiedzy potrzebnej podczas użytkowania i obsługi butli z gazem,
  • Zwrócenie uwagi pracownikowi na aspekty bezpieczeństwa, które często są pomijane z powodu działań rutynowych, wykonywanych podświadomie lub tzw. „złych nawyków”,
  • Możliwość spojrzenia na swoją pracę z innej perspektywy – zagrożeń jakie występują w ich codziennej pracy.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów  w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Zobacz szczegóły

Wsparcie klienta

Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

Zobacz szczegóły

E-learning

E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Jakość, która procentuje w środowisku pracy.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Zobacz szkolenie

Wyczyść wszystko