Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków widłowych dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Istnieje wiele przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach, które wprost odnoszą się do bezpiecznej pracy podczas operacji magazynowych i logistycznych, w tym do pracy operatorów wózków widłowych. Szkolenie ma na celu zebranie informacji w tym zakresie i przedstawienie ich jako kompendium wiedzy, którą powinni posiadać przełożeni operatorów. Praca ze sprzętem do załadunku materiałów wiąże się z występowaniem środowiska wysokiego ryzyka, ważne jest, aby zwiększać świadomość menadżerów w jaki sposób mogą to ryzyko zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. To od nich bowiem w wielu przypadkach zależy procedura postępowania w danej sytuacji, sposoby wykonywania kontroli zleconych i wykonywanych prac przez operatorów.

 

Szkolenie prowadzane jest przez doświadczonego trenera Toyoty i poświęcone jest m.in. na:

 1. Regulacje prawne w aspekcie przygotowywania i zlecania pracy dla operatorów ze wskazaniem konkretnych aktów prawnych
  • Odpowiedzialność kierownika (wdrożenie procedur i kontroli ich wykonania, przygotowanie miejsca pracy, informacje dla operatora, delegowanie uprawnień)
  • Odpowiedzialność operatora (uprawnienia, przygotowanie do pracy, stan psychofizyczny, wiedza własna pracownika, prawidłowe wykonanie powierzonych zadań, obsługa wózka)
 2. Bezpieczna Eksploatacja wózków widłowych
  • Urządzenia zabezpieczające (wyposażenie wózka, akcesoria dodatkowe, systemy bezpieczeństwa)
  • Obsługa codzienna maszyn (przeglądy codzienne, zgłaszanie usterek, praca wózkami, wymiana baterii i butli z gazem)
  • Usterki wózków i ich wpływ na bezpieczeństwo operacji (usterki krytyczne i nieistotne, wskazówki jak oceniać usterki, usterka i co dalej)
 3. BHP podczas pracy z wózkiem (warsztaty)
  • Katalog dobrych praktyk
  • Katalog czynności zabronionych
  • Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem wózków
 4. W trakcie szkolenia prezentowane są przykłady rzeczywistych zdarzeń, które miały miejsce w wielu zakładach pracy.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują książki Toyoty „Wózek widłowy – szkolenie operatora” oraz dyplomy ukończenia szkolenia.

Bezpieczne środowisko pracy to istotny czynnik wpływający na atmosferę pracy w zespole oraz minimalizacja strat związanych z wypadkami podczas pracy.

Korzyści dla zakładu pracy:

 • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania bhp podczas obsługi wózków oraz ładunków wprost przekłada się na zmniejszenie strat spowodowanych uszkodzeniami wózków, infrastruktury czy wreszcie obsługiwanych ładunków,
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników danego zakładu,
 • Zwiększona świadomość kadry kierowniczej w zakresie regulacji prawnych oraz prawidłowej eksploatacji wózków ma wpływ na bezpieczne wykorzystanie powierzonego sprzętu, a tym samym na niższe koszty eksploatacji,
 • Możliwość promowania firmy jako miejsca, gdzie dba się o bezpieczeństwo pracy na wielu poziomach struktur zakładu a tym samym o bezpieczną obsługę powierzonych przez klientów ładunków,
 • Szkolenie wykonywane bezpośrednio u klienta, a więc w miejscu wykonywania codziennej pracy operatorów umożliwia dostosowanie go do specyfiki zakładu.

Korzyści dla kadry menadżerskiej:

 • Przypomnienie regulacji prawnych i odpowiedzialności za wykonywane zadania,
 • Zwrócenie uwagi na aspekty bezpieczeństwa, które często są pomijane z powodu działań rutynowych, wykonywanych podświadomie lub tzw. „złych nawyków”,
 • Możliwość spojrzenia na swoją pracę z innej perspektywy – zagrożeń jakie występują w codziennej pracy.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów  w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Zobacz szczegóły

Wsparcie klienta

Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zobacz szczegóły

E-learning

E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Jakość, która procentuje w środowisku pracy.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Zobacz szkolenie

Wyczyść wszystko