E-learning bezpiecznej obsługi wózków widłowych

Jakość, która procentuje w środowisku pracy

W dzisiejszych czasach, kiedy tempo pracy jest dynamiczne, a wymagania bezpieczeństwa rosną, e-learning jest ciekawą opcją pozyskania i utrwalenia wiedzy przydatnej w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Szkolenie online z zakresu bezpiecznej obsługi wózków widłowych to nowatorska forma przekazywania wiedzy. Jakość tego szkolenia procentuje w postaci zwiększonej świadomości, lepszych umiejętności i minimalizacji ryzyka podczas codziennej pracy operatorów wózków widłowych.

Szkolenie z powodzeniem może posłużyć jako przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT w celu otrzymania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów wózków widłowych różnych typów pracujących w zakładach, gdzie nie ma możliwości zablokowania ciągłości pracy poprzez oddelegowania operatorów na kilkugodzinne szkolenie. Szkolenie online pozwala na poszerzenie wiedzy operatorów w czasie, gdy mają przerwy technologiczne w pracy np. przerwa pomiędzy załadunkami pojazdów.

W związku z tym, że praca ze sprzętem do załadunku materiałów wiąże się z występowaniem środowiska wysokiego ryzyka, ważne jest, aby zwiększać świadomość i umiejętności operatorów. Już sama wiedza o tym jak pracować bezpiecznie z wózkiem widłowym, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku.

Szkolenie może się odbywać poprzez logowanie na platformie szkoleniowej w komputerze lub poprzez smartfon przy pomocy otrzymanego loginu do aplikacji Moodle.

Program szkolenia obejmuje poniższe bloki tematyczne, a każdy z nich kończy się testem sprawdzającym stopień przyswojenia informacji.

Wiedza ogólna:

 1. Podmioty odpowiedzialne za zapobieganie ryzyku
 2. Wymagania dotyczące obsługi wózka widłowego
 3. Ustawodawstwo, rola i obowiązki operatora
 4. Typy wózków widłowych
 5. Przyczyny wypadków z udziałem wózków widłowych
 6. Stabilność
 7. Tabliczka znamionowa
 8. Kontrola przed użyciem
 9. Urządzenia bezpieczeństwa
 10. Akumulator
 11. Bezpieczna praca z wózkami widłowymi
 12. Piktogramy obsługi ładunków

Wiedza specyficzna dla danego typu wózków widłowych:

 1. Wózek paletowy oraz wózek do kompletacji zamówień z niskiego poziomu
  • Kontrola przed użyciem
  • Koła
  • Procedura pracy wózkiem paletowym z elektrycznym napędem
  • Załadunek, rozładunek pojazdów transportu drogowego
 2. Wózek podnoszący
  • Wózek podnoszący z podestem lub bez podestu dla operatora
  • Procedura pracy wózkiem podnoszącym
 3. Wózek wysokiego składowania
  • Kontrola przed użyciem
  • Procedura pracy wózkiem wysokiego składowania
 4. Wózek czołowy z przeciwwagą
  • Wózek widłowy spalinowy
  • Układ hydrauliczny
  • Maszt
  • Opony
  • Procedura układania w stosy
  • Załadunek i rozładunek pojazdów transportu drogowego
 5. Wózek do kompletacji zamówień na średnim i wysokim poziomie oraz wózek do wąskich korytarzy VNA
  • Procedura pracy wózkiem do kompletacji zamówień oraz wózkiem do wąskich korytarzy
 6. Wózek holowniczy
  • Opony
  • Koła

Podsumowanie

 1. Zakończenie pracy
 2. Rady na zakończenie

Bezpieczne środowisko pracy to istotny czynnik wpływający na atmosferę pracy w zespole oraz minimalizacja strat związanych z wypadkami podczas pracy.

Korzyści dla zakładu pracy:

 • Brak konieczności reorganizacji pracy zakładu, gdyż operatorzy wykonują szkolenia online w dogodnym dla nich czasie i miejscu,
 • Niższy koszt szkolenia w stosunku do szkolenia, które odbywa się fizycznie w lokalizacji klienta,
 • Wzrost świadomości zespołu w aspektach przestrzegania bhp podczas obsługi wózków oraz ładunków wprost przekłada się na zmniejszenie strat spowodowanych uszkodzeniami wózków, infrastruktury czy wreszcie obsługiwanych ładunków,
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy skutkuje ograniczeniem liczby wypadków przy pracy, których liczba wprost wpływa na procentową wysokość składek odprowadzanych z tytułu ubezpieczenia wypadkowego wszystkich pracowników,
 • Zwiększona świadomość operatorów w zakresie prawidłowej eksploatacji wózków ma wpływ na zmniejszenie przestoju maszyn spowodowanego ich usterkami, a tym samym na lepsze ich wykorzystanie w czasie pracy oraz niższe koszty eksploatacji.

Korzyści dla operatorów:

 • Możliwość wykonywanie szkolenia z dala od fabrycznego zgiełku, w dowolnym momencie i miejscu, wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Zdobycie lub odświeżenie wiedzy zdobytej wcześniej podczas szkolenia przygotowującego operatora do egzaminu UDT,
 • Zwrócenie uwagi operatorom na aspekty bezpieczeństwa, które często są pomijane z powodu działań rutynowych, wykonywanych podświadomie lub tzw. „złych nawyków”.

Regularna cena szkolenia to 400 pln netto od uczestnika.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem rabatu do 50% napisz do nas.

Zniżka na zakup dostępna tylko po wypełnieniu formularza kontaktowego.

hubspot_40_60

Jeśli jesteś zainteresowany(a) naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza.

Szkolenie

Szkolenia stacjonarne z bezpiecznej obsługi wózków dla operatorów

Jest to szkolenie odświeżające wiedzę operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia bezpiecznej obsługi wózków dla kadry kierowniczej operatorów

Szkolenie dla menadżerów operatorów wózków widłowych mające na celu podkreślenie regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej obsługi wózków oraz ładunków.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków unoszących oraz holowników magazynowych

Jest to szkolenie dla pracowników magazynowych, operatorów  w zakresie bezpiecznej obsługi wózków unoszących oraz holowników (ciągników) magazynowych.

Zobacz szczegóły

Wsparcie klienta

Analiza ryzyka klienta

Rozwój biznesu to bezpieczeństwo i higiena pracy a utrzymanie warunków, które mogą zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, staje się niezbędne.

Zobacz szczegóły

Szkolenie

Szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli

Jest to szkolenie dla operatorów wózków zasilanych gazem, którzy nie posiadają stosownych zaświadczeń o odbyciu obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli.

Zobacz szczegóły

Wyczyść wszystko